Marija je „Regina martyrum“, Kraljica mučenika.

Zašto tako nazivamo onu čija posvećena osoba nikada nije doživjela udarca, rane ili neke druge ozljede? Kako je se može uzdignuti nad sve one čija su tijela zbog našeg Gospodina trpjela najbezobzirnije nasilje i najokrutnija mučenja? Ona je uistinu Kraljica svih svetih, svih koji „s Kristom hode u bijelom, jer su dostojni“; ali kako je Kraljica onih „koji su bili zaklani zbog Riječi Božje i svjedočanstva koje drže?“

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo se prisjetiti da boli duše mogu biti jednako teške kao i one tijela. Zli ljudi koji su sada u paklu i izabranici Božji koji su u čistilištu, trpe samo u svojim dušama, jer su njihova tijela još uvijek u prahu; ipak, koliko li su teške ove muke! Možda ljudi koji su živjeli dugo, mogu osobno najviše svjedočiti o oštrini boli koja ih je presjekla poput mača, o težini i snazi tuge koja se činila kao da će ih zbaciti na zemlju, iako nisu osjećali fizičku bol.

Koliki li je silan užas Blažena Djevica Marija morala osjećati kada je prisustvovala muci i raspeću svoga sina! Kako joj je nagovijestio sveti Šimun u trenutku prikazanja Isusa u Hramu, njena bol bila je mač koji joj je probo dušu. Ako se sâm naš Gospodin bojao onog što je bilo pred Njim te se već na samu pomisao znojio krvavim znojem, čime je Njegova duša djelovala na tijelo, ne pokazuje li to koliko velika može biti psihička bol? Tako je ona uistinu Kraljica mučenika.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: H. P. | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama