Marija je “Regina Angelorum“, Kraljica anđela

Ovaj naziv se može u potpunosti povezati s majčinstvom Blažene Djevice Marije, odnosno sa silaskom Duha Svetoga nad njom u Nazaretu nakon Navještenja anđela  Gabrijela kao i s rođenjem Gospodina našega u Betlehemu. Ona, kao Majka Gospodina našega, mu je bliža nego bilo koji anđeo, bliža i od Serafina koji ga okružuju i jednoglasno mu pjevaju: “Svet, svet, svet”.

Dva Arkanđela koja imaju posebno mjesto u Evanđelju su sv. Mihael i sv. Gabrijel – a u povijesti Utjelovljenja se obojica dovode u vezu s Marijom: sv. Gabrijel kada je Duh Sveti sišao nad nju i sv. Mihael kada je Božansko Dijete rođeno.

Sv. Gabrijel ju, u trenutku navještenja, pozdravlja riječima “Zdravo Marijo,milosti puna” i “Zdravo Marijo, blažena ti među ženama”, i navješćuje joj da će Duh Sveti sići nad nju, i da će roditi sina koji će biti Sin Svevišnjega.

O službi sv. Mihaela Blaženoj Djevici Mariji na dan rođenja Božanskog djeteta saznajemo iz Knjige Otkrivenja koju je napisao sv. Ivan apostol. Mi znamo da je naš Gospodin došao uspostaviti Kraljevstvo Božje među ljudima, i dočim je rođen, bio je napadnut od sila svijeta koje su ga željele uništi. Herod je tražio način da mu se oduzme život, ali sv. Josip ga je porazio vodeći Gospodina našega Isusa Krista i Majku njegovu u Egipat. No, sv. Ivan nam u Otkrivenju govori da su Mihael i njegovi anđeli bili stvarni čuvari Majke i Djeteta, kako tada tako i u drugim prilikama.

Sv. Ivan je imao viziju “veličanstvenog znaka na nebu” (pod “nebo” se misli Crkva ili Kraljevstvo Božje), “žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda”. U trenutku kada je Božansko Dijete trebalo biti rođeno pojavio se “veliki crveni zmaj”, odnosno zao duh, spreman da “proždre njenog sina” u trenutku rođenja. Njegova božanska snaga ga je sačuvala, ali zao duh se okomio na ženu. Međutim, sv. Mihael i njegovi anđeli su došli u pomoć i nadvladali ga.

“I nasta rat na nebu”, kaže sveti pisac. “Mihael i njegovi anđeli zarate se sa zmajem, Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi; zbačen je Zmaj Veliki, Stara zmija – imenom đavao.” Sada, kao i tada, Blažena Majka Božja ima vojsku anđela koji joj služe i ona je njihova kraljica.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: Antonija Jukić | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama