Jedna od najvećih milosti koju nam Gospodin može dati u ovome životu je milost da jasno vidimo put koji nas vodi k njemu

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

“I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite.’” Jedna od najvećih milosti koju nam Gospodin može dati u ovome životu je milost da jasno vidimo put koji nas vodi k njemu i da računamo na osobu koja će nam pomoći ispraviti pogrješke kada skrenemo s puta i ponovno se vratiti na pravi put.

U mnogim trenutcima svoje povijesti, nemajući pravoga vođu, Božji se narod našao bez pravca i bez puta, u najvećoj zbunjenosti i malodušnosti. Tako nalazi Gospodin svoj narod poput “ovaca bez pastira”, kako nam govori u današnjem evanđelju: “Vidjevši mnoštvo, sažali se nad njim jer bijahu izmučeni i shrvani kao ovce bez pastira.” Ponašanje njihovih vođa bilo je sličnije vukovima negoli pravim pastirima stada.

Kroz mnoga stoljeća, u dugom starozavjetnom iščekivanju, proroci su najavljivali dolazak Dobroga pastira, Mesije, koji će s ljubavlju voditi i čuvati svoje stado. “On će ih sam pasti i bit će im pastir”, jedinstven pastir: potražit će izgubljenu ovcu i onu koja je zalutala, povit će ranjenu i okrijepiti nemoćnu. S njim će ovce biti sigurne; a drugi će dobri pastiri, u njegovo ime, također imati zadaću čuvati ih i voditi: “I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti.” “Ja sam pastir dobri”, govori Isus. Došao je na svijet sakupiti stado Božje. “Poput ovaca lutaste”, govori nam sveti Petar, “ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.” Dobri pastir dolazi sakupiti rasuto stado, voditi ga, braniti, hraniti, suditi mu, kako bi ga na kraju doveo na posljednje pašnjake, “na izvore vodâ”.

Isus je Dobri pastir kojega su navijestili proroci. U njemu se doslovno ispunjavaju sva proročanstva. On poznaje i svaku ovcu “zove imenom”. Isus nas osobno poznaje, zove nas, traži nas i brine se za nas! Ne osjećamo se izgubljeno usred beskrajnoga ljudskog roda, bez imena. Mi smo za njega jedinstveni. Možemo s pravom kazati da me “ljubio i predao samoga sebe za mene”. On prepoznaje moj glas među mnoštvom drugih. Nijedan kršćanin nema pravo reći da je sam. Isus Krist je s njim; i, ako se izgubio na stazama zla, Dobri pastir je već izišao tražiti ga. Samo zla volja može učiniti uzaludnim nastojanje pastira; ne željeti se vratiti u tor.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)