Dragi prijatelji, nećemo nikada moći dovoljno zahvaliti Gospodinu za dar koji nam je dao euharistijom! To je tako velik dar i zbog toga je važno ići na misu nedjeljom. Idemo na misu ne samo zato da se molimo nego i da primimo pričest, taj kruh koji je tijelo Isusa Krista koji nas spašava, oprašta nam, sjedinjuje nas s Ocem. Lijepo je to činiti! I svake nedjelje idemo na misu jer je to dan Gospodinova uskrsnuća. Zato je nedjelja tako važna za nas.

Opća audijencija, 5. veljače 2014.