Marija ne može biti majka korumpiranih jer korumpirani prodaju majku, prodaju pripadnost obitelji, narodu. Traže samo vlastiti probitak, bilo ekonomski, intelektualni, politički ili neki drugi. Opredjeljuju se za nešto sebično, rekao bih sotonsko: zaključavaju vrata iznutra. I Marija ne može ući. Oni se zatvaraju pa se stoga za korumpirane jedino može moliti da ih neki potres toliko prodrma i uvjeri da svijet nije s njima započeo niti će s njima završiti. Zato se oni zatvaraju, ne trebaju im ni majka, ni otac, ni obitelj, ni domovina ni pripadanje narodu. Njeguju samo sebičnost, a otac sebičnosti jest đavao. Marija je majka svih nas grešnika, od svetijih do manje svetih. Ona je mama. Sjećam se kako je moja majka, govoreći o nas petero djece, znala reći: „Moje petero djece su kao pet prstiju na ruci, svako je drukčije od ostalih; ali ako se ubodem u jedan prst, osjećam istu bol koju bih osjetila da se ubodem na neki drugi prst.” Marija prati put nas grešnika, svakoga s njegovim grijesima: „Moli za nas grešnike” znači: „Ja jesam grešnik, ali ti me čuvaj.” Marija je ta koja nas čuva.

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Zdravo Marijo”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.