Evo tko je za mene Isus:
Riječ tijelom postala.
Kruh života.
Žrtva žrtvovana na križu za naše grijehe.
Žrtva prikazana na oltaru za moje grijehe i grijehe svijeta.
Riječ, koju treba navijestiti.
Istina, koju treba obznaniti.
Put, kojim treba proći.
Svjetlo, koje treba upaliti.
Život, koji treba živjeti.
Ljubav, koju treba ljubiti.
Sreća, koju treba dijeliti.
Mir, koji treba dati.
Kruh života, kojeg treba jesti.
Gladan, kojega treba nahraniti.
Žedan, kojega treba napojiti.
Gol, kojeg treba obući.
Beskućnik, kojeg treba ugostiti.
Bolesnik, kojega treba liječiti.
Osamljenik, kojega treba ljubiti.
Neželjen, kojega treba željeti.
Gubavac, čije rane treba prati.
Prosjak, kojemu treba osmijeh darovati.
Alkoholičar, kojega treba saslušati.
Mentalni bolesnik, kojega treba zaštititi.
Dijete, koje treba zagrliti.
Slijepac, kojeg treba voditi.
Bogalj, s kojim treba koračati.
Ovisnik o drogi, s kojim treba prijateljevati.
Prostitutka, koju treba udaljiti od opasnosti i smatrati prijateljem.
Zatvorenik, kojega treba posjetiti.
Starac, kojega treba uslužiti.
Za mene:
Isus je moj Bog.
Isus je moj zaručnik.
Isus je moj život
Isus je moja jedina ljubav.
Isus je moje u svemu.
Isus je moje sve.

Isusa ljubim svim svojim srcem, svim svojim bićem. Predala sam mu sve, čak i svoje grijehe. I on me je zaručio u nježnosti i ljubavi.

Sada i kroz cijeli život ja sam zaručnica raspetoga Zaručnika. Amen.

Majka Terezija