Krivio je opterećenost poslom, poglavare i subraću. Ignacijev je odgovor na sve to ponajprije otrježnjujuć. On Bartolomeju kaže da treba kriviti svoje ponašanje, a ne mjesto boravka. Bartolomejev problem dolazi iznutra te, ukoliko se ta njegova strana ne promijeni, nikada nigdje ne će biti sretan.

“U krivu si misleći da uzrok tvoga nemira ili slaba napretka u Gospodinu leži u mjestu na kojemu se nalaziš, tvojim poglavarima, odnosno subraći. Taj nemir dolazi iznutra, a ne izvana. Mislim na tvoje pomanjkanje poniznosti, poslušnosti, molitve i preblago mrtvljenje, jednom riječju, tvoju slabu revnost u napredovanju na putu savršenstva. Možeš promijeniti mjesto boravka, poglavare i subraću, ali, ne promijeniš li nutarnjega čovjeka, nikada ne ćeš činiti dobro. Posvuda ćeš biti isti ukoliko ne uspiješ postati ponizan, pobožan te ne umrtviš sebeljublje. To je jedina promjena koju trebaš tražiti. Želim reći da trebaš nastojati promijeniti nutarnjega čovjeka i povesti ga kao slugu natrag k Bogu.” (Pisma 363)

Razmisli

  • Kada sam nemiran, gdje prvo tražim uzroke svoga nemira?
  • Koje su preprjeke mome duhovnom napretku?
  • Koje bih promjene želio/ljela poduzeti? Koje promjene trebam provesti?

Predoči

“Tada [Isus] ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: ‘Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje… Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.”

(Mk 7,14–15.20–23)

Upamti

Ovo je jedina promjena koju trebaš tražiti: trebaš nastojati promijeniti nutarnjega čovjeka i povesti ga kao slugu natrag k Bogu.

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Radi, moli, voli”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net