Gospodin zna pustiti na dušu tamu, pustoš, sumnju i razne napasti i kušnje, da je očisti, pokaže duši što još u njoj nije po Njegovu srcu.
Vi podnesite sve te muke, boli, teškoće u duhu posluha kako sam vas učio i recite u slobodi, jednostavnosti srca: ”Gospodine, ljubim te, darivam ti se ovakva kakva sam, žrtva sam Tvoja.” Ostanite u ljubavi u darivanju sebe Gospodinu i potpunom predanju, da ste Njegova žrtva, da ste s Njime žrtva i da se puštate od Njega voditi kao Njegova žrtva. Sve vaše pobožnosti neka k ovome vode.
Sva vaša djela neka budu k tomu upravljena i sve vaše nastojanje neka ide da postignete onu savršenost. Razumiju li vas drugi, shvaćaju li vas? Ne brinite se s tim pitanjima. Vi se držite svog puta.