„Spasi sam sebe” (Mk 15,30). To je ključna napast koja vreba sve, pa i nas kršćane: to je napast da mislimo samo na to kako spasiti sebe ili svoju skupinu, da imamo na umu jedino vlastite probleme i vlastite interese dok sve ostalo nije važno. To je vrlo ljudski nagon, ali loš nagon; tako su na kraju izazivali raspetoga Boga.

1. Obični ljudi

Spasi sam sebe. To su dovikivali prvo oni koji su tuda prolazili (Mk 15,29). Bili su to obični ljudi, koji su slušali Isusa i vidjeli čudesa koja je učinio. Sad viču: „Spasi sam sebe, siđi s križa.” Nisu se sažalili, samo su htjeli čudo. Možda i mi ponekad više želimo spektakularna boga nego samilosna, boga moćna u očima svijeta, koji se nameće silom i poražava one koji nam žele zlo. Međutim, to nije Bog, to je naše ja. Koliko puta želimo boga po svojoj mjeri, umjesto da mi budemo po Božjoj mjeri; boga poput nas, umjesto da mi postanemo kao On!

2. Starješine

Spasi sam sebe. Zatim nastupaju svećenički starješine i pismoznanci. Bili su to oni koji su Isusa osudili jer je za njih predstavljao opasnost. No svi smo mi stručnjaci za pribijanje drugih na križ samo da sebe spasimo. Isus se, naprotiv, daje prikovati da nas pouči ne prebacivati zlo na druge. Vjerski ga starješine optužuju upravo zbog drugih: „Druge je spasio, a sebe ne može spasiti!” (Mk 15,31). Poznavali su Isusa, sjećali su se ozdravljenja i oslobođenja od zloduha koja je činio pa zlobno zaključuju: žele reći da spasiti, pomoći drugima nije nikakvo dobro; on koji je bio toliko širokogrudan prema drugima, sama sebe gubi! Optužba je smiješna i zaodijeva se religioznim izrazima dvaput upotrebljavajući glagol spasiti. No „evanđelje” toga spasi sam sebe nije evanđelje spasenja. To je najlažnije evanđelje, koje stavlja križeve na tuđa pleća. Pravo evanđelje križeve drugih uzima na sebe.

3. Osuđenici

Spasi sam sebe. Naposljetku, i oni raspeti s Isusom pridružuju se istom izazovu. Kako je lako kritizirati, govoriti protiv, vidjeti zlo u drugima, a ne u samima sebi, tako da se krivnju prebacuje na najslabije i marginalizirane! Zašto su raspeti protiv Isusa? Jer ih ne skida s križa. Kažu mu: „Spasi sebe i nas!” (Lk 23,39). Traže Isusa samo da riješe svoje probleme. No Bog ne dolazi toliko da nas oslobodi od problema, koji se stalno pojavljuju, nego da nas spasi od pravoga problema, a to je nedostatak ljubavi.

Draga braćo i sestre, na Kalvariji se zbio dvoboj između Boga koji nas je došao spasiti i čovjeka koji hoće spasiti sam sebe; između vjere u Boga i kulta vlastitoga ja; između čovjeka koji optužuje i Boga koji opravdava. Uslijedila je Božja pobjeda, njegovo je milosrđe sišlo na svijet.

Gornji tekst je izvadak iz knjige pape Franje “Želim ti dobar život”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.