Sveti Ekspedit zaštitnik je i zagovornik u hitnim situacijama. Slavi se 19. travnja. Devetnica se moli od 10. do 18. travnja.

Prvi dan: Mladost

Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu mladosti položio život za veću slavu Krista, našega Gospodina. Pomozi da po zaslugama tvojega mučeništva cijeli naš život i naša duša budu obasjani čistoćom! „Ako se ne obratite,“ rekao je naš Gospodin, „nećete ući u kraljevstvo nebesko.“ Sveti Ekspedite, pomozi da po tvojemu moćnom zagovoru odgojimo dječju i čistu savjest iz ljubavi prema našemu nebeskom Ocu. Moli za mene, sveti Ekspedite, da ne ostarim u grijehu i da moje loše nadzirane strasti ne upropaste moju dušu te da grijesima ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti da već ovdje, na zemlji, osjetim vječnu mladost, da se s nevinim rukama i čistim srcem, dostojan, nađem u njegovu svetom gradu. Gospodine, molim te da se ne sablaznim nad tvojim riječima, nego mi pomozi, ako bi moja ruka učinila nepravdu, daje odsiječem. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim kako bi moje srce moglo biti odsjaj tvoje milosti, kao kristal u vatri sunca. Neka me Prečista Djevica Marija zagovara kod svojega božanskog Sina. Amen.

O, Isuse, zaštiti nas danas i uvijeke.

O, Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Sveti Ekspedite, moli za nas!

Krunica sv. Ekspeditu

Krunicu se moli na običnu Gospinu krunicu, i to na sljedeći način:

Na križ:

Sveti moj Ekspedite, sveti ratniče, zagovorniče potrebitih, zagovorniče očajnih, zagovorniče onih u velikim i hitnim potrebama!

Na zrna Očenaša:

Pomozi mi; zaštiti me; daj mi snage, ohrabri me i utješi; udijeli mi mir i spokoj!

Na zrna Zdravomarija:

Pomozi mi u ovaj čas nevolje i očaja!

Zahvala na kraju krunice:

Sveti moj Ekspedite, molim te, usliši i zagovaraj uvijek one koji su u nevolji i koji te zazivaju za zagovor i hitnu pomoć. Mi ćemo kao svoju zahvalu za tvoj sveti zagovor, širiti ovu pobožnost i svjedočanstvo o tvom moćnom zagovoru. Amen.

Litanije svetomu Ekspeditu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo,

Sveti Ekspedite, koji si od Gospodina primio vijenac pravednosti koju je obećao onima koji ga ljube,

Zaštitniče mladih,

Pomoćniče učenika,

Uzore vojnika,

Zaštitnice putnika,

Odvjetniče grešnika,

Zdravlje bolesnih,

Utjeho žalosnih,

Posrednice parnica,

Pomoći naša u hitnim slučajevima,

Sveti Ekspedite, koji nas učiš da nikada ne odustanemo,

Sveti Ekspedite, revni i predani u molitvi,

Sveti Ekspedite, vjerna potporo onih koji te s pouzdanjem mole za pomoć,

Sveti Ekspedite, koji svojim zagovorom posreduješ na času naše smrti za naše spasenje, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

– Moli za nas, sveta Ekspedite,

– da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Vječni i svemogući Bože, utjeho žalosnih i potporo trpećih, udostoji se poslušati i primiti naše vapaje da po zagovoru tvojega slavnog mučenika, svetoga Ekspedita, možemo radosno iskusiti u ovoj našoj teškoj i hitnoj potrebi pomoć tvoje milosti, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Drugi dan: Hrabrost

O, sveti Ekspedite! Ni na času svoje mučeničke smrti nisi prestao hvaliti Boga. Na pragu smrti pjevao si hvalospjev; pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. Ma koliko veliki bili poniženje, izrugivanje, prijetnje, pouči nas da prijeđemo preko pretjerana i grešna sebeljublja, koje je uzrok tolikoga kukavičluka, a ponekad i krivokletstva. „Nek se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji; nek’ i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja.“ (Ps 27,3) Ponosni se protiv mene dižu, nasilnici mi žele oduzeti život, oni nemaju Boga pred očima… Bog je moj pomoćnik, potpora mojega života. Bez Božje milosti ostajem bez snage i hrabrosti. Na Maslinskoj gori apostoli su pobjegli, a gdje sam ja? Jesam li poput apostola koji su se razbježali ili poput Jude poljupcem izdajem Prijatelja kakva nitko nikada nije imao? Jesam li poput Petra? Jesam li ja svojega Učitelja izdao više od triput? Tražim li uvijek opravdanje i izgovor za svoje izdaje? Ne, nisam se doista još odupro do krvi!

O, sveti Ekspedite, što god da mi u životu dođe, pomozi mi da se hrabro suočim i borim. Odupiranje i odgađanje nisu ništa drugo nego odbacivanje Božjega vijenca koji mi je namijenio. Neka nas najsvetija među ženama, Blažena Djevica Marija, štiti i pomaže nam svojom nadnaravnom hrabrošću. Amen.

O, Isuse, zaštiti nas danas i uvijeke!

O, Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Sveti Ekspedite, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Treći dan: Brzo djelovanje

O, sveti Ekspedite! Tvoje nas ime opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. Ti koji si u liku crnoga gavrana zgazio svako odgađanje i nagovaranje neprijatelja na, barem malo, odugovlačenje i lijenost, posebno duhovnu lijenost, pomozi da ubuduće bez odlaganja i lijenosti spontano slušamo volju Božju i njoj s ljubavlju služimo. Onaj koji bez odlaganja ljubi i vrši volju Božju doživljava smisao i ispunjenost. Gospodin je uvijek uz nas, on prebiva u našim srcima, spreman poslušati sve naše molitve, da nas spasi. Nudi nam pomoć i daje milost da se otrgnemo iskušenjima i napastima. Gospodine, učvrsti me i ispitaj moja djela, poslušnost, predanje i žrtve. Sveti Ekspedite, zagovaraj me i isprosi mi milost da sa žarom i ljubavlju slijedim poziv na koji me Bog zove.

O, sveti Ekspedite, molim te da me Gospodin ne nađe bez ulja u uljanici poput lude djevice kada dođe kao Zaručnik.

Marija je nenadmašiv uzor spontana i pravodobna djelovanja i odgovora na ljudske potrebe i Božje milosti. To posebno svjedoči čudo u Kani Galilejskoj. Njezina se spontanost najizravnije zrcali u Navještenju i odgovoru: „Neka mi bude“, koji je dala Gospodinu bez odugovlačenja. Marijo, vjerna Božja službenice, moli za nas da budemo uvijek spremni na žrtvu i na djelovanje. Amen.

Isuse Kriste, zaštiti nas danas i uvijeke!

O, Marijo, posrednice svih milosti, moli za nas!

Sveti Ekspedite, pomoći naša u hitnim slučajevima, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitnice i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Četvrti dan: Božja pravda

Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima (8,28-32) piše: „Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?“

Sveti Ekspedite, i tebe je Gospodin na taj način opravdao i proslavio. Obraćamo ti se da po tvojemu moćnom i brzom zagovoru kod nebeskoga Oca primimo ovu izvanrednu, dragocjenu milost, koju je odredio svojim izabranima.

Sveti Ekspedite, udalji od nas lažne i prisilne misli koje nas žele ili umanjiti ili prenapuhati pred tobom i pred samima sobom i tako nas odvesti u pogrešnome smjeru. Ispuni naš duh željom za istinom i istinoljubivošću. Isprosi nam milost i dar nade da se možemo čvrsto pouzdati u beskrajno milosrđe našega Gospodina. Samo po nadi, vjeri i ljubavi možemo ugoditi Božjoj pravdi i biti u skladu s njom. Ne mogu se osloniti na svoje zasluge, slab sam i grešan. Samo oplakivanjem svojih grijeha mogu naći milost pred najvećim Sucem, a ne veličanjem svojih djela i uspjeha. Sve je milost! Sveti Ekspedite, pomozi mi da uvijek priznajem da sam bezvrijedni sluga, da se prepoznajem kao bezvrijedni sluga koji je učinio ono što je bio dužan učiniti.

Marijo, ogledalo pravde, moli za nas! Amen.

Isuse Kriste, sine Davidov, smiluj mi se!

O, Marijo, Kraljice svih svetih, moli za nas!

Sveti Ekspedite, uzore vjernika, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče, u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Peti dan: Poniznost

Sveti Ekspedite, ti si se našao u poniznu stavu molitve klečeći i s čelom nagnutim prema dolje kada te je mač istrgnuo životu. Kao mlad i čašćen vojni zapovjednik znao si te prolazne ništavnosti omalovažiti i doći do palme mučeništva, koju ti nitko nije mogao oduzeti i pred kojom Božje srce našega Gospodina u vječnoj ljubavi kuca. Pomozi mi, sveti Ekspedite, da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. »Što mi koristi da zadobijem čitav svijet, a izgubim dušu!“ Čudotvorni mučenice, sveti Ekspedite, moli Gospodina da štiti svojega slugu, da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan, slobodan od velikih grijeha. Izmoli mi milost, slavni svece, nasljedovanja onoga koji je bio blaga i ponizna srca i koji je došao da nas spasi, a nije čekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na križu. Neka se ne nadam ni najmanjemu napretku dok se ne budem držao manjim od svih.

O, Isuse Kriste, zaštiti nas danas i uvijeke, a posebno danas!

O, Marijo, zaštitnice grešnika, moli za nas!

Sveti Ekspedite, naša pomoći u hitnim slučajevima, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Šesti dan: Odreknuće

Sveti Ekspedite, koji si shvatio značenje Kristova obećanja i koji si sve izgubio da bi zadobio Isusa Krista, moli za nas da se i mi možemo odreći svega poradi Krista. “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ Kako je teško zaista i ostvariti ovaj zadatak. Sveti Ekspedite, molim te da se mogu iz dubine duše posve predati Kristu, da živim u vjeri da ću i uskrsnuti s njime ako umrem s njime. Prije ili kasnije svi ćemo umrijeti, jednoga dana morat ću se od svega rastati. Isprosi mi milost da vjerno nasljedujem Krista i da u mojemu srcu vlada ljubav prema Bogu i želja da mu služim. Molim te da se ne navezujem na svjetovne stvari i da se ne bojim siromaštva duhom i istinske poniznosti te da svoj spokoj i radost nađem samo u Bogu. Neka Božji Duh posve ispuni moje srce i bude jedino moje blago. Presveta Bogorodice, Blažena Djevice Marijo, ti si živjela potpuno predanje Bogu i sudjelovala u našemu otkupljenju, prati nas uvijek svojim zagovorom. Amen.

Marijo, Kraljice mučenika, moli za nas!

Sveti Ekspedite, koji si zbog Krista podnio mučeničku smrt, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitnice i veliki čudotvorce u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Sedmi dan: Vjera

Sveti Ekspedite, ti si ostao čvrst u svojoj vjeri i nisi se pokolebao ni pred najstrašnijim trenutkom suočenja s gubitkom vlastitoga života. Molim te da se ne prestrašim i ne pokolebam u svojim svakodnevnim kušnjama i poteškoćama. Da se s jednakom hrabrošću i postojanošću u vjeri suočavam i s velikim i malim poteškoćama. Tvoja se vjera nije pokolebala kada si gledao svojega ubojicu; učini da se ni naša vjera ne pokoleba u malim teškoćama i svakodnevnim kušnjama. Sveti Ekspedite, moli za mene da ni sumnja, ni tuga, ni išta drugo ne pojačavaju moj urođeni kukavičluk. Pohiti mi u pomoć u ovome trenutku nemira i zbunjenosti da mi srce gori od ljubavi i vjere te da u njemu opet zavladaju mir i spokoj.

Sveti Ekspedite, ti si svojim primjerom izvojevao obraćenje mnogih duša, molim te, pomozi mi da ne budem tvrdoglav i ohol, nego da u meni vlada Božji strah i da se ničega ne bojim osim uvrijediti i ostati bez Boga. Bog je Gospodin nad vojskama, sve je njegovo i mi smo njegovi. Sveti Ekspedite, i ja želim raditi na izgradnji Božjega kraljevstva na zemlji 1 vojevati za obraćenje duša. Zagovaraj me, sveti Ekspedite, i isprosi mi milost da mi Gospodin udijeli neslomljivu vjeru tako da na dan suda budem dostojan čuti iz njegovih svetih usta vječnu radosnu presudu: „Oprošteni su ti grijesi. Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!“

O, Marijo, Kraljice priznavalaca, moli za nas!

Sveti Ekspedite, nepobjedivi atleto vjere, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Osmi dan: Nada

Nadati se, vjerovati, ljubiti – tako mogu stići do istinskoga blaga Božjega kraljevstva. Bog će sigurno ispuniti svoje obećanje! Sveti Ekspedite, ti si do smrti ustrajao u toj nadi i povjerenju u Boga i njegova obećanja. Zato se nisi kolebao u odbacivanju grijeha i zemaljskih ugodnosti, iz povjerenja da Bog uvijek izvršava svoja obećanja. Nisi odugovlačio niti odgađao, a polaganjem svojega života za Krista pokazao si da je Božja milost iznad svega, pa i iznad ljudskoga života! Izmoli nam, sveti Ekspedite, milost da usmjerimo pogled na onoga od kojega možemo sve očekivati, da poput tebe budemo puni nade.

Ali na tome putu prema Bogu i čistome srcu koče me moje navezanosti na svijet, navezanosti na neke osobe. Oslobodi me, Gospodine, da ti mogu vjerno služiti i da te mogu priznati za jedinoga Boga u svojemu srcu. Pomozi mi, sveti Ekspedite, da raskinem veze koje me više vežu za zemaljsko nego za nebesko i da svoje srce uzdignem k Bogu.

Presveta Bogorodice, Blažena Djevice Marijo, ti si uzor svake nade, učvrsti nas i ojačaj u nadi. Amen.

Isuse Kriste, sine Davidov, smiluj mi se!

Marijo, zagovornice grešnika, moli za nas!

Sveti Ekspedite, ti vjerna potporo svih koji se u tvoj zagovor uzdaju, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorče u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunicu svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Deveti dan: Ljubav prema bližnjemu

Sveti Ekspedite, molim te za više ljubavi prema bližnjima. Daj da naučim iskreno i duboko ljubiti Boga, a iz ljubavi prema Bogu da naučim ljubiti i svoje bližnje. Najveća Božja zapovijed zapovijed je ljubavi. Ljubiti Boga više od svega, a bližnjega kao sama sebe.

Sveti Pavao kaže da bez ljubavi ništa ne bi vrijedilo. Bez ljubavi ništa istinski vrijedno i dobro ne mogu učiniti. Sveti Ekspedite, izmoli mi da u meni ljubav prema bližnjemu stalno raste, da ojača i oživi – jer kako u onome životu vjera i nada nestaju, u vječnosti će uvijek ljubav trajati i nikada neće nestati, kako kaže sveti Pavao. Sveti Ekspedite, moli za me da se moji osjećaji očiste od svega što nije od Boga i da mogu bližnje ljubiti Božjom ljubavlju.

Marijo, majko lijepe ljubavi, moli za mene da ljubim tvojega Sina i svoje bližnje sveto i čisto. Amen.

Isuse Kriste, sine Davidov, smiluj mi se!

Marijo, Majko Božje ljubavi, moli za nas!

Sveti Ekspedite, ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obećao onima koji ga ljube, moli za nas!

Sveti Ekspedite, zaštitniče i veliki čudotvorce u teškim svađama, krivim optužbama i sudskim procesima, moli za nas!

Krunica svetomu Ekspeditu

Litanije svetomu Ekspeditu

Devetnica je preuzeta iz zbirke katoličkih devetnica “Velika knjiga devetnica”, o kojoj više možete saznati na linku ovdje.