Isus nam je poslan od Oca, ali je rođen od žene. “Kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svojega: od žene bî rođen”, kaže sveti Pavao. Proročki tekstovi naviještali su da će Mesija sići s neba poput kiše, izniknuti iz zemlje poput mladice. Bit će “Bog silni” i u isto vrijeme “dijete, sin”. Za samoga sebe Isus će kazati da je došao “odozgo”, ali i da je “potomak Davidov”. “Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit’ iz njegova korijena.” Rodit će se iz zemlje, iz ove tvarne zemlje.

U evanđelju božićne mise bdjenja čitat ćemo Isusovo ljudsko rodoslovlje. Duh Sveti želio nam je pokazati da je Mesija ušao u obitelj, u narod i preko toga u čitavo čovječanstvo. Marija je u svojoj utrobi dala Isusu svoju istu krv: krv Adamovu, Peresovu, Salomonovu…

»I Riječ tijelom postade i nastani se među nama«; postao je čovjekom, ali zbog toga nije prestao biti Bog. Isus Krist je savršeni Bog i savršeni čovjek.

Bog je postao čovjekom u Marijinoj utrobi. Nije se iznenada pojavio na zemlji poput nebeske vizije, nego je stvarno postao čovjekom, poput nas, zadobivajući našu ljudsku narav u prečistoj utrobi žene. Time se razlikuje također vječno rađanje (njegova božanska narav, preegzistencija Riječi) od njegova rođenja u vremenu. Ukoliko je Bog, Isus je rođen otajstveno, ne stvoren, od Oca prije svih vjekova. Ali ukoliko je čovjek, rođen je, “učinjen” od Djevice Marija u konkretnu stvarnome trenutku ljudske povijesti. Stoga je Djevica Marija, time što je majka Isusa Krista, koji je Bog, prava Majka Božja, kao što je Efeški sabor dogmatski definirao.

Pogledajmo Dijete, koje će se za nekoliko dana roditi u Judinu Betlehemu; dobro znamo da je ono »ključ, središte i cilj sve ljudske povijesti«. O ovom Djetetu ovisi cijela naša egzistencija: na zemlji i na nebu. I želi da se prema njemu ponašamo prijateljski i s apsolutnim povjerenjem. Učinio se malenim kako mu se ne bismo bojali približiti.

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]