Vatikan je odbio zahtjev Njemačke biskupske konferencije da se protestantskim supružnicima dopusti sudjelovanje u primanju svete pričesti u Katoličkoj Crkvi.

Odluka je to koju je službenim pismom objavio nadbiskup Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vjere. Ladaria je u svome pismu istaknuo kako se Papa složio da Vodič Njemačke biskupske konferencije koji govori o temi pričešćivanja protestanata u određenim okolnostima nije spreman za objavljivanje zbog niza spornih pitanja koje podiže.

Podsjetimo, pozivajući se na kanon 844 § 4 Zakonika kanonskog prava kojim se regulira mogućnost pričešćivanja za nekatolike, a koji dopušta pričešćivanje u slučajevima „smrtne pogibelji“ ili „drugih teških potreba“, njemački biskupi su procijenili da su u tu grupu ubrojeni i oni koji su u „ozbiljnoj duhovnoj uznemirenosti“, te čeznu za „utaženjem svoje gladi za euharistijom“ nakon što zajedno sa svećenikom prođu kroz “ozbiljno ispitivanje” svoje savjesti, te “prihvate vjeru Katoličke Crkve”.

Stav koji je zauzet u Vodiču već ranije je izazvao i protivljenje dijela njemačkih biskupa, koji smatraju da bi njegova objava ozbiljno prekoračila kompetenciju koju pojedini episkopat ima, budući da smatraju kako je pripuštanje pričesti protestantima u nesuglasju s Kanonskim pravom.

Ladaria je u svome pismu napisao kako je Papa došao do stava o neodobravanju objave Vodiča na temelju činjenice da se bavi pitanjem „koje se tiče vjere Crkve i ima značaj za sveopću Crkve“, „ima učinke na ekumenske odnose s drugim Crkvama i crkvenim zajednicama“ i „tiče se crkvenog zakona“.

Predsjednik Njemačke biskupske konferencije, kardinal Reinhard Marx, izrazio je iznenađenost stavom koji je zauzeo Vatikan. Marx je istaknuo kako je na sastanku održanom 3. svibnja u Rimu biskupima koji su sudjelovali bilo rečeno da po mogućnosti trebaju naći “jednoglasno rješenje, u duhu crkvenog zajedništva“, te ga Ladarijino pismo čudi budući da do traženog rješenja još nije došlo.

Izrazio je potrebu za daljnjim razgovorima unutar Njemačke biskupske konferencije, ali i rimskim dikasterijima na koje se ovo pitanje odnosi, kao i sa samim Papom.

Ivo Džeba | Bitno.net