Pastoralne smjernice namijenjene su općoj Crkvi, biskupskim konferencijama, biskupijama i župama te zajednicama, udrugama i crkvenim pokretima

Papa Benedikt XVI. maše

Zbor za nauk vjere pripravio je dokument s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere, koju je sveti otac Benedikt XVI. proglasio od 11. listopada ove godine do 24 studenoga 2013. godine, a Tiskovni je ured Svete Stolice danas objavio dokument. Godina se vjere poklapa s pedesetom obljetnicom otvaranja II. vatikanskog sabora i dvadesetom obljetnicom objavljivanja Katekizma Katoličke crkve. Pastoralne smjernice, koje je pripremalo više ureda Svete Stolice, namijenjene su općoj Crkvi, biskupskim konferencijama, biskupijama i župama te zajednicama, udrugama i crkvenim pokretima.

U uvodu se ističe važnost saborskih dokumenta, posebice četiriju saborskih konstitucija: Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen gentium); Konstitucija o svetoj liturgiji (Sacrosanctum concilium), Dogmatska konstitucija o Božanskoj objavi (Dei verbum), te Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu (Gaudium et spes) i svih drugih Izjava i Dekreta koji raspravljaju o glavnim izazovima našega vremena. Nakon II. vatikanskog sabora Crkva se zauzela da u kontinuitetu s tradicijom produbi i primjeni saborski nauk pod vodstvom crkvenoga učiteljstva, čemu su uvelike pridonijele biskupske sinode s postsinodskim pobudnicama, a sljedeća biskupska sinoda, koja će se u listopadu održavati u Vatikanu, upravo je posvećena novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske vjere.

Na tragu je II. vatikanskog sabora i Katekizam Katoličke crkve, sažetak crkvenoga nauka, a plod je suradnje cijelog episkopata Katoličke crkve i uporište za katekizme partikularnih crkvi, jer suvremenim jezikom govori današnjem čovjeku o sadržaju katoličke vjere. Godinom se vjere želi potaknuti obnovljeno obraćenje Gospodinu i ponovno otkrivanje bogatstva vjere, da svi članovi Crkve u današnjem svijetu budu vjerodostojni i radosni svjedoci uskrsloga Gospodina, da su sposobni drugima pokazati vrata vjere.

Po zaduženju pape Benedikta XVI. Zbor za nauk vjere s drugim nadležnim uredima i odborom za pripremu Godine vjere upriličili su dokument s pastoralnim smjernicama za prikladno življenje vremena milosti. Smjernice za Godinu vjere žele potaknuti susret s Kristom preko istinskih svjedoka vjere i njezina produbljivanja. Riječ je o prijedlozima čiji je cilj odgovoriti na poziv Svetoga Oca da se posvema živi Godina vjere, čije će produbljivanje pridonijeti učvršćivanju jedinstva i zajedništva između raznih sastavnica velike obitelji Crkve.

Glede Godine vjere na razini opće Crkve na samom početku će se održavati XIII. opća redovita skupština Biskupske sinode, koju je Sveti Otac sazvao u listopadu ove godine, a posvećena je novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske vjere. Tijekom sinode bit će upriličeno svečano liturgijsko slavlje za početak Godine vjere, a preporuča se tijekom godine organiziranje hodočašća u Rim i u Svetu zemlju, te u nacionalna marijanska svetišta. Sljedeći Svjetski dan mladeži koji će se u srpnju održavati u Riu de Janeiru smatra se povlaštenom okolnošću za mlade da iskuse radost koja proizlazi iz vjere u Gospodina i zajedništva sa Svetim Ocem u velikoj obitelji Crkve.
Živo se preporuča organiziranje međunarodnih simpozija za poticanje istinskih svjedočenja vjere i produbljivanje crkvenog nauka, te dokumenata II. vatikanskog sabora, Katekizma Katoličke crkve, pozorno praćenje Papinih propovijedi, kateheza i govora, te ekumenske inicijative za promicanje uspostave crkvenoga jedinstva između svih kršćana. Napominje se da će se pri Papinskom vijeću u tu svrhu ustanoviti posebno tajništvo za usklađivanje i predlaganje prikladnih pothvata, a sve će se informacije nalaziti na web-stranici toga tajništva.

Potiče se biskupske konferencije u cijelome svijetu da organiziraju studijski dan o vjeri i osobnom svjedočenju i prenošenju kršćanske vjere novim naraštajima, da objave dokumente II. vatikanskog sabora i Katekizam Katoličke crkve u zemljama gdje još nisu objavljeni kao i prevođenje na nove jezike, te da ih šire modernim sredstvima komuniciranja. Osim toga biskupskim se konferencijama predlaže izdavanje životopisa svetaca, a profesorima na teologijama, u sjemeništima i u katoličkim sveučilištima preporuča se da Katekizam Katoličke crkve bude okosnica njihovih pouka. Osim toga, preporuča se tiskanje prikladnih apologetskih priručnika za vjernike da budu sposobni odgovoriti na pitanja o vjeri, da u raznim okolnostima mogu obrazložiti svoje vjerovanje, te da se katekizmi partikularnih crkvi usklade sa službenim Katekizmom Katoličke crkve.

Iste preporuke vrijede i za pojedine biskupije, s tim da svaki biskup može zasebno organizirati svečano otvaranje i zatvaranje Godine vjere, te da se trajna formacija klera usredotoči na proučavanje dokumenta II. vatikanskog sabora i Katekizma Katoličke crkve. Biskupima se preporuča da tijekom korizmenog vremena organiziraju pokornička slavlja za praštanje grijeha, naročito grijeha protiv vjere. A poziva ih se da tijekom Godine vjere posvete veću pozornost katoličkim školama, da se učenicima pruži živo svjedočenje Gospodina i da se odgaja njihova vjera, rabeći namijenjene im vjerske priručnike.

Župnicima se pak preporuča da potiču vjernike na pripremu za Godinu vjere čitajući apostolsko pismo ‘Porta fidei’ pape Benedikta XVI., da svoju vjeru jačaju sudjelujući u liturgiji, naročito u Euharistiji. Svećenicima se također preporuča produbljivanje koncilskih dokumenta i Katekizma Katoličke crkve, te da se zauzmu za širenje i raspačavanje Katekizma i drugih priručnika prikladnih za obitelji, koje se naziva domaćom crkvom i glavnim mjestom za prenošenje vjere. Živo se preporuča organiziranje pučkih misija da se vjernicima pomogne otkriti dar vjere koju su primili po krštenju i odgovornost vlastitoga svjedočenja, jer kršćanski je poziv po svojoj naravi poziv na apostolat.

Zajednicama kontemplativnog života preporuča se da mole za obnovu vjere u Božjem puku, a pozivaju se katoličke udruge i pokreti da se svojim karizmama i suradnjom s pastirima uključe u veliki događaj Godine vjere. Vjernike se pak potiče da svjedoče vjeru u susretu sa sljedbenicima kršćanskih konfesija i drugih religija, s ravnodušnima prema vjeri i s nevjernicima, tako da svekoliki kršćanki puk osjeti odgovornost za naviještanje vjere.

Vjera je životna družica koja omogućuje trajno divljenje djelima koja Bog čini za nas. Pozorna na znakove vremena, vjera obvezuje svakoga da u svijetu bude živi znak prisutnosti uskrsloga Krista. Vjera je osobni i zajednički čin, dar je Božji koji se živi u zajedništvu Crkve a ima se naviještati svijetu. Nakana je smjernica, objavljenih u dokumentu, potaknuti sve članove Crkve da im Godina vjere bude povlaštena okolnost da s drugima dijele ono što im je najsvetije: Isusa Krista, čovjekova Otkupitelja, Kralja svemira, tvorca i usavršitelja vjere – istaknuto je u zaključku dokumenta. (rv/bitno.net)