Gerhard_Ludwig_Müller

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, predstojnik Kongregacije za nauk vjere, susreo se prošli tjedan u Vatikanu s čelnicama američke Konferencije redovničkih poglavarica (Leadership Conference of Women Religious – LCWR), organizacije od koje Sveta stolica traži ozbiljne reforme, te im poručio kako moraju surađivati u dijalogu i provođenju promjena koje su dogovorene.

Podsjetimo, LCWR institucija je koja okuplja američke redovnice i koja je bila optuživana za odstupanja od nauka Crkve, kako u teološkom, tako i u praktičnom smislu. Kao samo jedan primjer, navedimo podatak da je u nekim katoličkim bolnicama i rehabilitacijskim centrima koje su bile pod jurisdikscijom LCWR-a postala raširena upotreba reikija, japanske duhovne discipline “liječenja” koja s kršćanstvom nema ništa, štoviše, suprotstavljena mu je. Takve i slične informacije dovele su do toga da je Sveta Stolica odlučila sprovesti apostolsku vizitaciju koja je počela 2008., a završila je 2012. preporukama Kongregacije za ozbiljne reforme.

U te dvije godine, od preporučenih reformi dogodilo se jako malo toga. Pojedini američki analitičari pišu kako je riječ o staroj strategiji LCWR-a: odugovlači i radi po svome. Međutim, čini se kako je njemačkom kardinalu toga dosta, te je zbog toga pozvao redovnice na razgovor u Vatikan.

Müller je, kako je objavljeno na službenoj stranici Svete stolice, redovnicama rekao kako je stanoviti napredak u provođenju reformi ostvaren, posebno u smislu mijenjanja statuta LCWR-a i njega je pozdravio. Međutim, nastavio je, čelnice LCWR-a ne odustaju od svog stajališta kako je apostolska vizitacija bila potpuno nepotrebna i kako je temeljena na “pogrešnim i netočnim zaključcima”. O apostolskoj vizitaciji se na takav način piše u novim publikacijama LCWR-a i teško je pronaći prostor za dijalog nakon takvih optužbi, rekao je kardinal.

Nadalje, kardinal je rekao kako ga rastužuje činjenica da je LCWR dao nagradu američkoj feminističkoj teologinji (u dokumentu Vatikana njezino ime se ne spominje, riječ je o sestri Elizabeth Johnson) koju je Američka biskupska konferencija kritizirala zbog ozbiljnih doktrinarnih pogreški u njezinom radu. Očito je, nastavlja Müller, da će taj potez biti shvaćen kao provokacija i daljnje distanciranje od američkih biskupa i same Svete Stolice. Upravo takvi slučajevi pokazuju da je Kongregacija bila u pravu kada je od LCWR-a tražila da nadbiskup Seattlea Peter Sartain, koji je apostolski izaslanik za provođenje reformi, bude konzultiran kada redovnice organiziraju velika događanja i kada se biraju govornici i predavači na njima. Da je Sartain bio konzultiran, kao što nije, kod odluke o dodjeljivanju nagrade onda bi rasprava o njoj krenula u drugom smjeru.

“Sveta Stolica odluku o konzultiranju s apostolskim izaslanikom ne shvaća kao kaznu, nego kao prigodu za dijalog i rješavanje spornih teoloških stvari”, rekao je kardinal te dodao kako će odluka o tome sada definitivno biti sprovedena, te će redovnice morati konzultirati Sartaina.

Kao drugi primjer za to kako LCWR u doktrinarnom smislu nastavlja po starom, dakle sve dalje od nauka Katoličke Crkve, kardinal je naveo, kako ju je nazvao, “fokusiranost” na djela new age autorice Barbare Marx Hubbard i njezinog koncepta “evolucije svijesti” koja će, tvrdi autorica, dovesti do napretka čovječanstva.  LCWR se u svojim izdanjima  neprestano referira na Hubbard i zove je kao predavačicu na svoja okupljanja.

“Žao mi je ako će ovo zvučati grubo, ali koncept ‘evolucije svijesti’ izravno je suprotstavljen kršćanskoj objavi i može dovesti do temeljnih pogreški u shvaćanju glavnih istina kršćanstva kao što su Kristova inkarnacija, realnost istočnog grijeha i potreba ljudskog spasenja. Pitanje jest je li fokusiranost redovnica na takve teorije dovela do toga da one više ne mogu djelovati sentire cum Ecclesia (osjećanje s Crkvom, djelovanje u skladu s katoličkim naukom)”, jasno je pitao kardinal.

Nakon što je pozvao američke redovnice da se nadahnu vizijom redovničkog života koju je papa Franjo izrekao na Skupštini međunarodne unije vrhovnih redovničkih poglavara u svibnju 2013. kardinal je zaključio:

“Sveta stolica i Kongregacija žele da redovnički život raste u plodovima i da LCWR bude oruđe tog rasta. Ali, sve se svodi na slijedeće: karizmatska dinamika redovničkog života može se razvijati samo unutar eklezijalne vjere Crkve. LCWR kao kanonska institucija ima obvezu tu vjeru promicati. Kanonski statut i eklezijalna vizija idu ruku pod ruku i ono što sada tražimo jest da LCWR jasnije pokaže tu eklezijalnu viziju i spremnost na suradnju”.

Kardinal je dakle poručio – vrijeme je za vjernost Crkvi i jasne znakove želje za njom.

Goran Andrijanić | Bitno.net