Papa Franjo je naložio ukidanje normi koje dopuštaju besplatno korištenje ili korištenje pod povoljnim uvjetima imovine u vlasništvu kurijalnih institucija i tijela koja pripadaju Svetoj Stolici.
Rescriptom nakon audijencije uručenim 13. veljače prefektu Tajništva za gospodarstvo, Maximinu Caballeru Ledu, papa Franjo je naložio ukidanje svih odredbi koje dopuštaju besplatno korištenje ili korištenje pod posebno povoljnim uvjetima imovine u vlasništvu kurijalnih institucija i tijela koja pripadaju Svetoj Stolici, uključujući i Domus.

Riječ je o odluci – glasi Reskript – donesenoj kako bi se ispunile sve veće obveze koje zahtijeva ispunjenje služenja Sveopćoj Crkvi i potrebitima u ekonomskom kontekstu kao što je sadašnji, koji je posebno ozbiljan, s posljedičnom potrebom da svi podnesu žrtvu kako bi se više sredstava uputilo u misiju Svete Stolice, također i kroz povećanje prihoda od upravljanja nekretninama.

Odredba se odnosi na kardinale, voditelje dikasterija, predsjednike, tajnike, podtajnike, izvršne službenike i njihove ekvivalente, uključujući revizore i ekvivalente na tribunalu Rimske Rote.

Institucije koje posjeduju zgrade morat će, dakle, primjenjivati ​​cijene koje se inače primjenjuju na sve one osobe koje nemaju poziciju u Svetoj Stolici i Gradu Vatikanu. Tako će i Domus morati primjenjivati ​​uobičajene cijene koje je utvrdilo njihovo vlastito upravno tijelo.

Odredba nema učinka na koncesije koje su već dodijeljene na dan njezina stupanja na snagu i stoga se prethodno ugovoreni ugovori nastavljaju do prirodnog isteka, ali se mogu produljiti ili obnoviti samo u skladu s onim što je sada utvrđeno. Sve iznimke od novog zakona mora izravno odobriti Papa.