Papa

Sveti je Otac 15.kolovoza u 8 sati ujutro slavio Euharistiju u župnoj crkvi svetoga Tome da Villanova u Castel Gandolfu te se u homiliji usredotočio na značenje dogme o Marijinu uznesenju. To je istina vjere koja nam pokazuje da u Bogu ima prostora za čovjeka. A Marija, sjedinjujući se s Bogom, ne udaljava se od nas u neku nepoznatu galaksiju, nego je svakom od nas bliska, jer njezino je srce u Bogu pa stoga i sve Božje ima mjesta u njezinu srcu, istaknuo je Papa dodavši da o tome svjedoče mnoge zahvale u marijanskim svetištima širom svijeta.

Kao što u Bogu ima mjesta za čovjeka, tako i u čovjeku ima mjesta za Boga, nastavio je svoju misao Benedikt XVI. dodajući da je ta Božja nazočnost u nama tako utješna i ohrabrujuća da može pružiti svjetlo svim svjetskim žalostima i problemima. No, ta se nazočnost ostvaruje u vjeri, kazao je Sveti Otac dodajući da u vjeri mi otvaramo svoje biće tako da Bog može ući u nas i postati naša snaga za život. Otvarajući se Bogu, mi ne gubimo ništa. Naprotiv, naš život postaje velik i bogat.

Potom je Papa preuzeo misao mnogih koji govore o nadolasku boljega svijeta ističući da ne znamo kad će se to zbiti, ali već sama Božja nazočnost jamči da je svijet dobar, a nama je kršćanima i ovaj blagdan znak sigurne nade, jer Bog nas čeka, te mi ne idemo ususret ništavilu, nego smo očekivani. S Bogom, kojemu idemo ususret, na drugom svijetu očekuje nas i dobrota Majke, naći ćemo i svoje drage, jer ćemo se naći u vječnoj Ljubavi. To je naša velika radost i nada koje izviru iz današnjega blagdana, ustvrdio je Sveti Otac.

Marija je pak, zaključio je Papa, radost našega života jer je utjeha i nada našega zemaljskoga hodočašća, pa se utječemo njezinu majčinskom zagovoru da podrži našu vjeru u vječni život, da nam pomogne dobro živjeti u vremenu koje nam Bog daje. Ta kršćanska nada nije tek čežnja za nebom, nego je živa i djelotvorna želja za Bogom ovdje u svijetu, želja za Bogom koji nama hodočasnicima jača korak, hrani smjelost i snagu vjere, a to je istodobno i smjelost i snaga ljubavi, zaključio je Benedikt XVI. (rv/bitno.net)