Papa

Jučer je službeno svečanom svetom misom zaključena 13. redovita Sinoda biskupa o novoj evangelizaciji. Svi su sinodalni oci koncelebrirali sa Svetim Ocem koji je u homiliji temeljem jučerašnjega ulomka iz Evanđelja po Marku o slijepcu Bartimeju protumačio značenje sinode za cijelu Crkvu i za svakoga vjernika.

Sljepoća u Evanđelju ima vrlo nosivo značenje, jer je riječ o čovjeku kojemu je potrebno Božje svjetlo, a to je svjetlo vjere da bi se doista mogla upoznati stvarnost te ispravno ići životnim putom. Bitno je stoga priznati se slijepima i potrebnima toga svjetla, jer postoji opasnost da se ostane slijep zauvijek.

Stoga je i ovaj slijepac Bartimej slika svakoga tko nije slijep od rođenja nego koji je kasnije oslijepio. Nadu u povratak svjetlu pružio mu je vapijući susret s Isusom. Njegov vapaj sličan je onom vapaju carinika u hramu: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. I jedina mu je želja da ponovno može gledati. I kad je zadobio vid, ide za Isusom. Vjerojatno su i drugi jadnici koje je Isus izliječio išli za Isusom. A zapravo Bartimej i jest slika svakog učenika koji svjetlom vjere slijedi Isusa, istaknuo je Papa te nastavio: Mogli bismo promatrati toga slijepca kao nekoga tko je možda bio bogat, ali je onda pao na niske grane tako da je bio prisiljen prositi. No postoje stvari nematerijalne koje možemo izgubiti, nadodao je Papa te uzeo toga slijepca kao primjer onih kojima je evanđelje naviješteno, ali koji su zbog različitih razloga izgubili to svjetlo vjere ili im je vrlo oslabilo udaljivši se od Boga i nalazeći navodni smisao svojega života izvan Boga, pa se onda gube i ne snalaze te postaju na neki način prosjaci životnoga smisla. Koliko je takvih kojima je potrebna nova evangelizacija, da bi mogli ponovno susresti Isusa i zadobiti istinski životni smisao – ustvrdio je Sveti Otac.

Upravo nas taj evanđeoski ulomak potiče da dublje shvatimo žurnost potrebe nove evangelizacije sadašnjem naraštaju i to se tiče cijele Crkve, a ponajprije na redoviti pastoral i nedjeljna liturgijska slavlja. No ova nas je Sinoda, prema mojem mišljenju, istaknuo je Papa uputila na tri sastavnice evangelizacije. Prvo, na zahtjev ozbiljne priprave za sakramente kršćanske inicijacije, posebice pak na sakramente ispovijedi i pričesti. Preko tih se sakramenata prepoznaje i kršćanski poziv na svetost, tako da kršćani kao sveti postaju evangelizatori te na taj način primjerom svojega života i djelima ljubavi postaju razumljivi ljudima.

Drugi je vidik nove evangelizacije bitno povezan s poslanjem svim narodima, istaknuo je Papa te nabrojio ne samo mnoga područja kamo još ima doprijeti radosna vijest u smislu misija, nego i ona koja poznaju Evanđelje, ali im je potrebno novo misionarenje u čemu bi mogli važnu ulogu imati posebice laici.

S tim je u vezi i treći vidik, a to je žurnost ponovnoga navještaja Evanđelja krštenima a koji ne žive sukladno sa zahtjevima koji iz njega proizlaze. Riječ je, dakle, o sekulariziranim vjernicima kojima valja na novi način progovoriti o Bogu ljubavi.

Zaključujući svoju homiliju Benedikt je XVI. pozvao sve da se prepoznaju u Bartimeju kao oni kojima je potrebno sve više svjetla Evanđelja, ali kao oni koji nakon susreta s Isusom ne mogu ne naviještati divna Božja djela i životnu radost u Bogu. (rv/bitno.net)