Papa pozvao na molitvu za žrtve potresa u Iranu

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 12. kolovoza 2012.

Papa

Nakon što se osvrnuo na Evanđelje o kruhu koji silazi s neba, papa Benedikt XVI. je u podnevnom nagovoru u nedjelju, 12. kolovoza, uputio snažan apel za pučanstvo pogođeno poplavama na Filipinima i u Narodnoj Republici Kini, te potresom u Iranu. Pozivam vas da se sjedinite sa mnom u molitvi za one koji su izgubili život, kao i za sve osobe koje su pogodile tako velike nesreće. Neka toj našoj braći ne bude uskraćena naša solidarnost i potpora – istaknuo je Papa.

Svoj je apel Sveti Otac povezao s katehezom o Isusovu govoru o kruhu koji je sišao s neba. Taj kruh, ako ga jedemo u vjeri, preobražava naš život i potiče nas da ono što imamo podijelimo s braćom i sestrama koji su gladni materijalnoga i duhovnoga kruha, a ponajviše ljubavi i nade – rekao je Papa te objasnio što Isus želi reći kada umnažanjem kruhova i ribe nahrani mnoštvo od pet tisuća ljudi. Isus im želi pomoći shvatiti duboko značenje čuda koje je učinio: utaživši na čudesan način njihovu tjelesnu glad, priprema ih za prihvaćanje navještaja da je On kruh koji je sišao s neba, koji zauvijek uklanja glad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Papa je potom podsjetio da je i židovski narod, na svom dugom putovanju u pustinji, kušao kruh koji je sišao s neba, manu, koja ga je održavala na životu. Isus sada govori o sebi kao o pravom kruhu koji je sišao s neba, i koji može zauvijek održavati čovjeka na životu. On je hrana koja daje vječni život, jer je jedinorođeni Sin Božji, koji je u krilu Očevu, i koji je došao da bi čovjeku darovao život u punini, da bi uveo čovjeka u sâm Božji život! – istaknuo je Sveti Otac.

U židovskoj je misli bilo jasno da je pravi kruh s neba, koji je hranio Izrael, bio Zakon, riječ Božja – napomenuo je potom Papa te dodao – Isus sada, objavljujući se kao kruh nebeski, svjedoči da je On osobno Riječ Božja, utjelovljena Riječ, po kojoj čovjek može volju Božju učiniti svojom hranom, koja usmjerava i podupire život. Sumnjati stoga u Isusovo božanstvo, kao što čine Židovi u odlomku iz današnjega Evanđelja, znači suprotstaviti se Božjemu djelovanju – istaknuo je Sveti Otac.

Židovi, naime, ne idu dalje od Isusovih zemaljskih korijena i zato odbijaju prihvatiti ga kao utjelovljenu Božju riječ – objasnio je potom Papa. Kako kaže sveti Augustin u komentaru Ivanova Evanđelja: „bili su daleko od tog nebeskog kruha, i nisu mogli osjetiti glad za njim“. I mi se trebamo pitati osjećamo li uistinu tu glad, glad za Božjom Riječi, glad za poznavanjem pravoga smisla života – istaknuo je Sveti Otac te dodao – Samo onaj kojega je Bog Otac privukao, koji Ga sluša i dopušta da ga On pouči, može vjerovati u Isusa, susresti Ga i hraniti se Njime, te tako pronaći pravi život, put života, pravednosti, istine, i ljubavi.

Napomenuvši na kraju da blagovanje živoga kruha znači ponovno rađanje na istinskiji život, Sveti je Otac upravio svoju molitvu Mariji. Zazivajući Presvetu Mariju, molimo je da nas vodi na susret s Isusom, kako bi naše prijateljstvo s Njim bilo uvijek sve snažnije; molimo je da nas uvede u puno zajedništvo ljubavi sa svojim Sinom, živim kruhom koji je sišao s neba, tako da nas On obnovi u dubini našega bića – rekao je na kraju Sveti Otac. (rv/bitno.net)


Objavljeno: 13. kolovoza 2012.

Možda vam se svidi