Tri mjeseca prije Svjetskoga dana mladih koji će se održati u Lisabonu od 1. do 6. kolovoza, stiže videoporuka pape Franje upućena mladima koji će krenuti u Portugal. Video je, u Domu svete Marte, snimio mons. Américo Manuel Alves Aguiar, pomoćni biskup Lisabona, tijekom audijencije 27. travnja.

Papa misli na mlade usredotočene na taj događaj, uvijek gledajući taj horizont, tu nadu, te ih zamišlja zauzete s organizacijom putovanja, u rješavanju logističkih pitanja i zaposlene u planiranju onih dana koje će provesti daleko od svojih svakodnevnih obveza.

Lijepo je sudjelovati na Danu mladih – rekao je rimski biskup te potaknuo mlade da se radosno pripreme za taj događaj. U njega stavite nadu jer se na dan kao što je taj raste. Mi to ne primijetimo – dodao je – ali stvari ostaju unutra, vrijednosti koje smo pronašli ostaju unutra, odnosi koje smo imali s mladima iz drugih zemalja, susreti, sve to ostaje unutra i, iznad svega, vidi se snaga mladih. Crkva ima snagu mladih. Stoga, samo naprijed! – potaknuo je Sveti Otac.

Na kraju je mladima predložio kako se dobro pripremiti za Svjetski dan mladih. Valja, naime, gledati korijene, nastojati susresti se sa starijim osobama – rekao je te potaknuo sve koji imaju bake i djedove da razgovaraju s njima, da od njih traže savjet kako proživjeti taj događaj. Dat će vam mudrost, a vi idite uvijek naprijed – potaknuo je papa Franjo te videoporuku završio riječima: Čekam vas u Lisabonu. Ciao!