Posebna skupština Biskupske sinode o Amazoniji otvorena je u nedjelju 6. listopada misnim slavljem koje je u bazilici Sv. Petra predvodio papa Franjo, u zajedništvu s biskupima i članovima Sinode, te starim i novim članovima Kardinalskog zbora.

U homiliji je Papa pozvao pastire da hodaju zajedno s onima koji su darovali život ovoj regiji te ožive vatru primljene ljubavi. Dar koji smo primili je zapaljena vatra ljubavi prema Bogu, ali i prema braći. Vatra se ne hrani, nego sama umire ako se ne podržava, izumire ako je pepeo prekrije. Ako sve ostaje kako je bilo, ako dane provodimo na način “uvijek se tako činilo”, tada dar nestaje ugušen pepelom strahova i brigom o zadržavanju statusa quo. Ali Crkva se ni na koji način ne može ograničiti na pastoralnu skrb za one koji već poznaju Kristovo evanđelje. Misionarski poticaj jasan je znak zrelosti crkvene zajednice, koja je uvijek u izlasku, nikada zatvorena u sebi, Isus nije došao donijeti večernji povjetarac, već vatru na zemlji, rekao je Papa.

„Kao što vidimo iz priče o gorućem grmu, Božja vatra gori, ali se ne troši. To je vatra ljubavi koja obasjava, grije i daje život, a ne vatra koja plamti i proždire. Kad se narodi i kulture proždiru bez ljubavi i poštovanja, to nije Božja vatra. Ipak, koliko puta se Božji dar nametnuo, a ne ponudio, koliko puta je došlo do kolonizacije umjesto evangelizacije! Neka nas Bog sačuva od pohlepe novih oblika kolonijalizma. Požar podmetnut interesima koji uništavaju, poput požara koji su nedavno opustošili Amazoniju, nije vatra Evanđelja. Vatra Božja je toplina koji privlači i okuplja u jedinstvo. Hrani se dijeljenjem, a ne profitom. Vatra koja uništava, s druge strane, plamti kad ljudi žele promovirati samo vlastite ideje, formirati vlastitu skupinu, izbrisati razlike u pokušaju da svi i sve bude jednolično“, upozorio je Sveti Otac.

„Naviještanje Evanđelja glavni je kriterij života i poslanja Crkve”, podsjetio je Papa i zaključio: „Naviještanje Evanđelja živi se kao prinos vlastitoga tijela, svjedočenjem do kraja, čineći sve za svakoga i ljubavlju sve do mučeništva. Zahvaljujem Bogu, jer u Kardinalskom zboru postoje braća kardinali koji su u svome životu nosili križ mučeništva. Evanđelje se ne naviješta snagom ovoga svijeta, nego samo Božjom snagom: uvijek moramo ostati u poniznoj ljubavi, vjerujući da je jedini način da doista posjedujemo život izgubiti ga iz ljubavi“, rekao je Sveti Otac.

IKA | Bitno.net