“Danas molimo za sve vjerne mrtve, a posebno za žrtve koronavirusa: za one koji su umrli sami, bez milovanja svojih najdražih kao i za one koji su dali svoje živote služeći bolesnicima”, kaže se u Papinoj poruci objavljenoj na Twitteru na Spomen svih vjernih mrtvih 2. studenoga.