O dijalogu, razboru i granici govorio je Sveti Otac novinarima isusovačkog časopisa ‘Civiltà Cattolica’, koje je u petak 14. lipnja primio u audijenciju. Posebno ih je potaknuo da budu granični ljudi, zauzeti u podizanju mostova a ne zidova, te da vode dijalog i s ljudima koji ne dijele kršćansku vjeru. U ime isusovačkih novinara Papu je pozdravio vrhovni poglavara Družbe Isusove pater Adolfo Nicolás.

Odgovarajući na pozdrav, Papa je rekao kako je uvjeren da može računati na novinare, te ih je potaknuo da budu oštri protiv licemjerja koje je plod zatvorena, bolesna srca, ali da ne podižu ograde. Vaša je glavna zadaća podizati mostove a ne zidove, uspostavljati dijalog sa svim ljudima, također i onima koji ne dijele kršćansku vjeru a cijene ljudske vrijednosti, pa čak i s onima koji se suprotstavljaju Crkvi i progone ju na razne načine – ustvrdio je Sveti Otac.

Govoreći o dijalogu Papa je rekao da dijalog znači sniziti obrane a otvoriti vrata, a dužnost je časopisa ‘Civiltà Cattolica’ pridonijeti oblikovanju građana koji rade za opće dobro i dobro svih. Osvrćući se pak na razbor, rekao je da je duhovna potražnja danas življa no ikad, ali se osjeća potreba da ju netko razumije i tumači. Ne treba se bojati promicati razbor u traženju istine. Otvorenom i poniznom prosudbom tražite i nalazite Boga u svim stvarima, a za to je potrebno učenje, osjetljivost i iskustvo – kazao je Papa dodajući:
Sve to zahtijeva otvoreno srce i um i da se izbjegava duhovna bolest samodopadnosti. I Crkva obolijeva i stari kada biva samodopadna. Naš pogled, čvrsto upravljen Kristu, neka bude proročki i dinamičan prema budućnosti, tako ćete ostati mladi i odvažni u iščitavanju znakova vremena – istaknuo je Sveti Otac.

Govoreći pak o granici, rekao je da je razvrgnuće između Evanđelja i kulture prava drama, stoga je zadaća časopisa ‘Civiltà Cattolica’ da zaliječi taj lom. Papa je potaknuo Družbu Isusovu da bude u najtežim i isturenim poljima, na raskrižjima ideologija, u društvenim rovovima. Međe su baš vaše mjesto. Molim vas budite pogranični ljudi, sa sposobnošću koja dolazi od Boga. Ali ne padajte u napast da krotite granice, valja ići prema njima, a ne donositi kući da ih se oboji i udomaći – objasnio je Papa.

U današnjem svijetu, podvrgnutom brzim promjenama i uzdrmanom važnim pitanjima za život vjere, žurno je hrabro zauzimanje za odgoj uvjerene i zrele vjere, kadre dati smisao životu i pružiti uvjerljive odgovore svima koji traže Boga – ustvrdio je Papa dodajući da se tako na svim misijskim područjima podupire djelovanje Crkve. Časopis se ove godine obnovio, čitateljima je pristupačan i na društvenim mrežama. Pozvani ste djelovati i u tim granicama. Nastavite tim putom – potaknuo je papa Franjo. (rv/bitno.net)