Govoreći sudionicima plenarne sjednice Papinske akademije znanosti, papa Franjo podsjetio je na zahvalu koju je sveti Ivan Pavao II. uputio Mariji što svijet nije doživio atomski rat. Izražavajući zabrinutost zbog brojnih oružanih sukoba, kazao je: „Rekao sam kako je riječ o trećem svjetskom ratu ‘ u dijelovima’; danas bismo mogli reći ‘potpuni’“.

Potrebno je mobilizirati sve spoznaje utemeljene na znanju i iskustvu kako bi se prevladala bijeda, siromaštvo, novo ropstvo i da se izbjegnu ratovi, istaknuo je papa Franjo, susrećući sudionike plenarne sjednice Papinske akademije znanosti, koja se održava u Vatikanu na temu „Osnovna znanost za ljudski razvoj, mir i planetarno zdravlje“. Sveti je Otac zamolio članove akademije neka promiču, u ovome trenutku povijesti, znanje koje ima za cilj izgradnju mira.

„Nakon dva tragična svjetska rata činilo se da je svijet naučio postupno ići prema poštovanju ljudskih prava, međunarodnog prava i raznih oblika suradnje. No, nažalost, povijest pokazuje znakove nazadovanja. Ne samo da se intenziviraju anakroni sukobi, već se ponovno pojavljuju zatvoreni, ogorčeni i agresivni nacionalizmi (usp. Fratelli tutti, 11), a također i novi ratovi za dominaciju, koji pogađaju civile, starije, djecu i bolesne, te posvuda uzrokuju razaranja.“

Nove uznemirujuće sjene, za koje se činilo da će se rasplinuti, danas obavijaju svijet. Papa, govoreći o tome sumornom scenariju, istaknuo je svjetlo molitve.

„Brojni aktualni oružani sukobi izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Rekao sam kako je riječ o trećem svjetskom ratu‘ u dijelovima’; danas bismo mogli reći ‘potpuni’, a rizici za ljude i za planet su sve veći. Sveti Ivan Pavao II. zahvalio je Bogu što je po Marijinu zagovoru svijet sačuvan od atomskog rata. Nažalost, moramo nastaviti moliti za tu opasnost, koja je već neko vrijeme trebala biti izbjegnuta.“

Papine riječi su također molba, poticaj da se posluša vapaj boli zemlje i onih koji su žrtve nepravde.

„U Božje smo ime, koji je stvorio sva ljudska bića za zajedničku sudbinu sreće, danas pozvani svjedočiti našu bratsku bit slobode, pravde, dijaloga, međusobnog susreta, ljubavi i mira, izbjegavajući hranjenje mržnje, zamjeranja, podjela, nasilja i rata. U ime Boga koji nam je dao planet da ga čuvamo i razvijamo, danas smo pozvani na ekološko obraćenje kako bismo spasili naš zajednički dom i život zajedno s životom budućih generacija, umjesto povećanja nejednakosti, izrabljivanja i uništavanja.“

Papa je zatim istaknuo da se „znanstvena postignuća ovog stoljeća uvijek moraju voditi potrebama bratstva, pravde i mira, pomažući u rješavanju velikih izazova s ​​kojima se suočavaju čovječanstvo i njegovo stanište“. Prisilni rad, prostitucija i trgovina organima su „zločini protiv čovječnosti, koji idu ruku pod ruku sa siromaštvom, događaju se i u razvijenim zemljama, u našim gradovima“.

„Ljudsko tijelo – objašnjava Papa – nikada ne može biti, djelomično ili u cijelosti, predmetom trgovine!”.

Papa je potaknuo akademike „da rade za istinu, slobodu, dijalog, pravdu i mir“: danas je više nego ikad Katolička Crkva u savezu sa znanstvenicima koji slijede to nadahnuće.

U svome je govoru papa Franjo postavio i pitanje koje je isprepleteno s poviješću: „Zašto su pape, počevši od 1603., željeli imati Akademiju znanosti?”

„Crkva – primijetio je Papa – dijeli i promiče strast za znanstvenim istraživanjem kao izraz ljubavi prema istini, prema poznavanju svijeta, makrokozmosa i mikrokozmosa, života u divnoj simfoniji njegovih formi”. U osnovi je kontemplativan stav. Zadaća je, dodao je Sveti Otac, čuvati sve stvoreno.