UN

Sveta Stolica podupire pravnu državu – kako je prije godinu dana potvrdila Organizacija ujedinjenih naroda – kao bitnu za politički dijalog i suradnju među svim državama, te za jačanje triju temeljnih stožera Ujedinjenih naroda: međunarodnoga mira i sigurnosti, ljudskih prava, i razvoja.

Međutim, – kako je primijetio nadbiskup Auza – ima i neslaganja u vezi s definicijom pravne države koja je, za Crkvu, i racionalno i moralno utemeljena na bitnim načelima pravednosti. U to su uključeni neotuđivo dostojanstvo i vrijednost svakoga ljudskog bića, temeljnih za svaki zakon i društvenu suglasnost, te tako i za poštovanje načela zakonitosti, pretpostavljene nevinosti i prava na pravedni sudski postupak.

Što se tiče odnosa među državama – istaknuo je nadbiskup Auza – pravna država znači najveće poštovanje ljudskih prava, jednakost prava u svim zemljama; te poštovanje običajnoga međunarodnog prava, sporazuma i drugih izvora međunarodnoga prava.

Zbog toga Sveta Stolica traži veću pozornost prema ljudskom biću i društvu u kojemu živi jer, osim policijskih snaga, sudovâ, sudaca, i drugih zakonskih infrastrukturâ, pravna je država nedostižna bez društvenoga povjerenja, solidarnosti, dobre uprave i moralnoga odgoja. Obitelj, vjerske zajednice i građansko društvo imaju vrlo važnu ulogu u stvaranju društva koje može promicati javni integritet i pravnu državu, koja pak ima biti zajamčena svima na pravedan i nepristran način – istaknuo je nadbiskup te dodao da ponajviše misli na vjerske i etničke manjine na Bliskom istoku, koje čekaju hitne mjere istinske zaštite.

Kada pak države nisu u stanju ispuniti glavnu zadaću zaštite vlastitoga naroda, Sveta Stolica poziva međunarodnu zajednicu da intervenira, i to pravnim sredstvima predviđenima poveljom Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim sredstvima. Nadamo se da je zabrinjavajuća, i sve veća pojava međunarodnoga terorizma, koji je u nekim izrazima poseban i potpuno nemilosrdan u svojem barbarstvu, prigoda za hitno i temeljito razmatranje kako ojačati međunarodna pravna sredstva u svrhu multilateralne primjene naše zajedničke odgovornosti u zaštiti narodâ od svih oblika nepravedne agresije – rekao je na kraju stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima.

RV | Bitno.net