Godine 2010. papa Benedikt XVI. predsjedao je molitvenim bdijenjem za nerođeni život. Riječ je bila o inicijativi organiziranoj zajedno s mjesnim Crkvama iz cijeloga svijeta, a Papa je pozvao da se u nju uključe župe, redovničke zajednice, udruge i pokreti.

Benedikt XVI. kazao je da bdijenjem želi zazvati “Božju zaštitu na svako ljudsko biće pozvano na život” te podržati žene u njihovim trudnoćama.

Tom je prilikom Sveti Otac Bogu uputio ovu molitvu.

Molitva pape Benedikta XVI. za život

Gospodine Isuse,
koji vjerno posjećuješ i svojom nazočnošću ispunjaš Crkvu i povijest ljudi;
koji nas po čudesnom sakramentu svoga Tijela i Krvi činiš dionicima
božanskog života i daješ nam kušati radost vječnoga života;
klanjamo Ti se i blagoslivljamo Te.

Prostrti ničice pred Tobom, začetniče i ljubitelju života,
stvarno prisutni i živi među nama, molimo Te:

Probudi u nama poštovanje za svaki nerođeni život,
učini nas sposobnima u svakom plodu majčinske utrobe prepoznati divno Stvoriteljevo djelo,
raspoloži naša srca za velikodušan prihvat svakog djeteta na početnu života.

Blagoslovi obitelji, posveti sjedinjenje supružnika, oplodi njihovu ljubav.

Svjetlom svoga Duha prati odabire zakonodavnih skupština,
da narodi i države priznaju i poštuju svetost života,
svakoga ljudskog života.

Upravljaj djelom znanstvenika i liječnika
da napredak pridonese cjelovitom dobru osobe
i da nitko ne podnosi uništenje i nepravdu.

Starateljskom ljubavlju obdari upravitelje i gospodarstvenike
da spoznaju i promiču prikladne životne uvjete,
kako bi se mlade obitelji mogle mirno otvoriti rađanju nove djece.

Utješi supružnike koji pate jer ne mogu imati djecu,
i providi im u svojoj dobroti.

Odgajaj sve da se skrbe za siročad i napuštenu djecu,
da mogu osjetiti toplinu Tvoje ljubavi, utjehu Tvoga Božanskog srca.

S Marijom Majkom Tvojom, velikom vjernicom,
iz čijeg si krila uzeo našu ljudsku narav,
očekujemo od Tebe, našeg istinskog Dobra i Spasitelja,
snagu da ljubimo i služimo životu,
iščekujući vječni život u Tebi,
u zajedništvu Blaženoga Trojstva.

Amen.

(Molitveno bdijenje za nerođeni život, Vatikan, 27. studenog 2010.)