Papa

U Castel Gandolfu su se 31. kolovoza okupili profesori i teolozi, članovi „Ratzinger Schülerkreisa“, odnosno skupine bivših studenata pape Benedikta XVI., oblikovane u vrijeme njegova predavanja na Sveučilištu u Regensburgu, kako bi sudjelovali na tradicionalnom godišnjem susretu. Seminar, koji započinje danas, 31. kolovoza, i bit će iza zatvorenih vrata, ove će se godine održati o temi ekumenizma, te će posebno biti razmotreni odnosi u koje su uključeni katolici, luterani i anglikanci. Polazište će biti knjiga naslovljena „Skupiti plodove“, koju je 2009. godine objavio kardinal Walter Kasper, bivši predsjednik Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana.

Govoreći za Radio Vatikan, kao sudionik susreta, o temi i duhu seminara, bečki je nadbiskup kardinal Christoph Schönborn prije svega napomenuo da će na seminaru sudjelovati i luteranski biskup u miru, Ulrich Wilkens, glasoviti egzeget, koji će govoriti o razvoju ekumenizma među katolicima i luteranima, dok će o anglikancima govoriti novi ženevski biskup Charles Morereau, koji je stručnjak na tom području. Osim toga, bit će nazočan i kardinal Koch, predsjednik Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana. Kardinal je potom primijetio kako činjenica da je Sveti Otac izabrao tu temu za ovogodišnji susret pokazuje da je ekumensko pitanje za njega vrlo važno. Vrlo je snažan znak da u okviru 50. obljetnice Drugoga vatikanskog sabora Sveti Otac insistira na važnosti susreta među odvojenim kršćanima.

Na novinarkinu primjedbu da će za pet godina biti obilježena 500. obljetnica Reforme, kardinal je rekao da će to neizbježno, s luteranske i anglikanske strane, na neki način biti u pozadini raspravâ na seminaru. Od Svetoga Oca očekujemo dijalog u istini i ljubavi: u istini koja ne skriva dramu podjele među kršćanima u Europi, a slijedom toga i u cijelomu svijetu; ali i važnu temu o tomu što je reforma Crkve, a to je za Svetoga Oca vrlo važna tema. U okviru jubileja Reforme zacijelo će se mnogo govoriti i o tomu što je prava reforma, koja nam je danas potrebna – napomenuo je kardinal Schönborn. (rv/bitno.net)