Crkva je po svojoj naravi misijska i kao temeljni prerogativ ima karitativno služenje svima, ustvrdio je papa Franjo govoreći nacionalnim ravnateljima Papinskih misijskih djela i suradnicima Kongregacije za evangelizaciju naroda, koje je 9. svibnja primio u Vatikanu

Foto: Vatican Radio

Crkva, po svojoj naravi misijska, kao temeljni prerogativ ima karitativno služenje svima. Bratstvo i opća solidarnost su naravni u njezinu životu i poslanju u svijetu i za svijet, ustvrdio je papa Franjo govoreći nacionalnim ravnateljima Papinskih misijskih djela i suradnicima Kongregacije za evangelizaciju naroda, koje je 9. svibnja primio u Vatikanu.

Čežnja da se do na kraj svijeta naviješta Evanđelje omogućuje ostvarenje učinkovitoga i otvorenoga pastorala. Misijska djelatnost paradigma je svakoga crkvenoga djelovanja. Obnovljena je Crkva potrebna svijetu obilježenom dubokim promjenama. Evangeliziranje, u vremenu velikih društvenih preobrazbi, zahtijeva misionarsku Crkvu, koja je sva na izlasku, kadru razlučivati da se može sučeljavati s raznim kulturama i viđenjima, ustvrdio je Sveti Otac, prenosi Radio Vatikan.

Potrebna je Crkva koju dodir s Kristom preobražava snagom Duha. Kristov je Duh izvor obnove, on nam otvara nove putove, nove kreativne metode, razne oblike izražavanja za evangelizaciju sadašnjega svijeta. Treba imati hrabrosti da se dosegnu sve periferije kojima je potrebno svjetlo Evanđelja. Ne mogu nas spriječiti ni naše slabosti, ni naši grijesi, ni brojne prepreke koje se postavljaju svjedočenju i naviještanju Evanđelja, poručio je Papa.

Bratstvo i solidarnost su u naravi crkvenoga života i njezina poslanja u svijetu. Svima treba naviještati Evanđelje, počevši od posljednjih, od siromašnih. Crkva je narod blaženstava, kuća siromaha, ožalošćenih, isključenih i progonjenih, svih onih koji su gladni i žedni pravde, istaknuo je papa Franjo.

Obraćajući se nacionalnim ravnateljima Papinskih misijskih djela, potaknuo ih je da uporno promiču misijsku suodgovornost. Od vas se zahtijeva da senzibilizirate crkvene zajednice da s ljubavlju prihvaćaju u prvom redu siromašne, držeći otvorena vrata Crkve da svi mogu ući i u Crkvi naći utočište. Papinska misijska djela povlašteno su oruđe koje podsjeća na “missio ad gentes”. Potrebni su svećenici, redovnici i vjernici laici voljni krenuti na put evangelizacije, zaključio je papa Franjo.

(IKA/Bitno.net)