Međunarodne skupine koje pri UN-u promiču pobačaj prije nekoliko tjedana predale su zahtjev za obilježavanje Međunarodnog dana sigurnog pobačaja koji bi se prema njihovu zahtjevu trebao obilježavati svake godine 28. rujna.

Foto: Shutterstock.com, međunarodni dan pobačaja

Foto: Shutterstock.com

Skupina od 430 grupa poslala je glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu, organizaciji za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women (UN Žene), Programu Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) i drugim tijelima UN-a zahtjev za proglašenje Međunarodnog dana sigurnog pobačaja.

Predlažu 28. rujan koji je, kažu, proglašen Međunarodnim danom aktivnosti za dekriminalizaciju pobačaja 1990. od strane samozvanog pokreta za zdravlje žena.

Sigurni pobačaj ne postoji. Svaka „uspješna“ procedura uzrokuje smrt barem jedne osobe: nerođenog djeteta u majčinoj utrobi. Proglašenjem dana sigurnog pobačaja želi se ublažiti činjenica onoga što pobačaj donosi: smrt djeteta te veliku mogućnost teških fizičkih i psihičkih posljedica za ženu.

Obilježavanje dana „sigurnog“ pobačaja osnažilo bi:

  • promidžbu i širenje programa ujedinjenih pro-pobačajnih skupina pri UN-u
  • stvaranje pritisaka na žene i države čiji je zakon o pobačaju reguliran drukčije od onoga što ove grupe zastupaju.

Dajte svoj glas ZA ŽIVOT!

Pošaljimo jasnu poruku UN-u: nema sigurnog pobačaja – ubijanje nevinih ljudskih bića protiv je temeljnog ljudskog prava: prava na život.

Molim vas, pridružite se tisućama drugih i zatražite odbijanje ovog strašnog prijedloga potpisivanjem peticije na linku OVDJE.

CitizenGo | Bitno.net