Bivši prefekt Kongregacije za nauk vjere kardinal Gerhard Ludwig Müller napisao je dokument pod nazivom “Proglas vjere” u kojem je, kako je pojasnio u njegovu uvodu, odgovorio na brojne zahtjeve biskupa, svećenika i laika da napravi javno priopćenje u kojem će iznova utvrditi “istinu objave”.

Kako prenose mediji dokument je preveden na nekoliko jezika i potom proslijeđen do više katoličkih publikacija koje su ih objavile na svojim nacionalnim jezicima. Nakanu objavljivanja ovakvoga dokumenta kardinal je objasnio sljedećim riječima:

“Danas previše kršćana nije svjesno niti temeljnih istina vjere te postoji velika opasnost od izgubljenosti na putu prema vječnom životu. Međutim, glavno poslanje Crkve jest voditi čovječanstvo Isusu Kristu, svjetlu naroda. U takvoj situaciji, postavlja se pitanje smjernica. Prema Ivanu Pavlu II., Katekizam Katoličke Crkve je ‘pouzdani standard pologa vjere’. Napisan je s ciljem da ojača vjeru braće i sestara koja je dovedena u pitanje pod utjecajem ‘diktature relativizma'”, piše kardinal i tako stvara teološki okvir za ono što će dalje izlagati i u čemu će biti oslonjen na spomenuti Katekizam iz 1992., objavljen za vrijeme pontifikata sv. Ivana Pavla II.

Glavni dio ‘Proglasa vjere’ jest pet točaka u kojima kardinal ponavlja temeljni nauk Crkve, kako smo napisali, oslonjen na citate iz Katekizma iz 1992., i u kojima se bavi: kristologijom, ekleziologijom, sakramentima, moralnošću i eshatologijom. U svakoj od ovih točaka kardinal i nekadašnji prefekt najvažnijeg vatikanskog dikasterija ponavlja temeljne istine vjere, a nekim svojim navodima, nema nikakve sumnje u to, svjesno se uključuje u recentne  teološke rasprave poput one o pričešćivanju osoba koje su u drugom braku i ne-katolika ili pak odnosu katoličanstva prema drugim religijama.

“Svatko tko je u svjesnom grijehu mora primiti sakrament pomirenja prije pristupanja pričesti…To vrijedi i za razvedene osobe u drugom, građanskom, braku čiji sakramentalni brak i dalje vrijedi pred Bogom, kao i za one koji nisu u punom zajedništvu s katoličkom vjerom i Crkvom”, napisao je kardinal u trećoj točki pod nazivom “Sakramenti”.

U prvoj točki pod nazivom “Jedan i trojstveni Bog objavljen u Isusu Kristu” karidnal piše o katoličkom nauku o Isusu Kristu kao pravom Bogu i pravom čovjeku te napominje kako smo danas u napasti “ponovnog pada u stare hereze koje u Isusu vide samo doboru osobu, brata, prijatelja, proroka i moralistu”.

“Tome se moramo oduprijeti”, piše njemački prelat što sada neki interpretiraju kao njegov odgovor na recentne rasprave o odnosu Crkve i islama.

Također, u poglavlju pod nazivom “Vječni život” kardinal ponavlja crkveni nauk o smrti, sudu i vječnoj sudbini u raju ili paklu, te naglašava:

“Šutjeti o ovima i drugim istinama pologa vjere i naučavati ljude u skladu s tim jest najveća prevara protiv koje upozorava i Katekizam”.

‘Proglas vjere’ (koji u cijelosti možete na engleskom jeziku pročitati OVDJE) završava poglavljem pod nazivom “Poziv” i u njemu kardinal podsjeća sve katoličke vjernike “da kao radnici u vinogradu Božjem” imaju obvezu držati se istina koje su im naviještene.

Kardinal je napustio službu prefekta Kongregacije u srpnju 2016. kada mu je istekao mandat. Prefekti najvažnijeg vatikanskog dikasterija obično su na toj službi bili više od jednog mandata, ali je Papa tada započeo, kako je rečeno, novu politiku u kojoj ih je smijenjivao nakon prvog mandata.

Müller je jedan od najvažnijih kritičara one interpretacije apostolske pobudnice Amoris Laetitia po kojima ona dopušta “pričešćivanje razvedenih”.

Goran Andrijanić | Bitno.net