Rodna teorija je „napad na različitost, na Božju kreativnost i na muškarce i žene“, rekao je papa Franjo u novoj knjizi posvećenoj Ivanu Pavlu II. koja će izaći 11. veljače.

Kao što smo već ranije pisali, vlč. Luigi Maria Epicoco razgovarao je sa Svetim Ocem o svetom papi Ivanu Pavlu II., povodom 100. obljetnice njegova rođenja.

Novinarka Catholic News Servicea, Cindy Wooden, izdvojila je neke dijelove knjige u kojima se Franjo osvrnuo na aktualna pitanja u svjetlu odnosa koji je prema njima imao Ivan Pavao II.

Papa je, između ostaloga, ustvrdio kako postoji “potpuni sklad” između njegovih misli o značenju ministerijalnog svećenstva i nauka svetog Ivana Pavla II. o tom pitanju.

Upitan smatra li da bi ukidanje obaveznog celibata za većinu katoličkih svećenika latinskog obreda bio adekvatan način za rješavanje problema manjka svećenika, Franjo je odgovorio: “Uvjeren sam da je celibat dar, milost, i slijedeći korake Pavla VI., Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., osjećam snažnu obavezu razmišljati o celibatu kao o važnoj milosti koja karakterizira latinsku Katoličku Crkvu. Ponavljam: To je milost.”

Vlč. Epicoco pitao je Papu i o stavu Ivana Pavla II. da žene ne mogu biti svećenice jer je Isus kao apostole izabrao samo muškarce.

“To pitanje više nije otvoreno za raspravu jer je pravorijek Ivana Pavla II. bio konačan”, odgovorio je Franjo. Naglasio je i kako takva pitanja obično pokazuju nerazumijevanje uloge ministerijalnog svećenstva i usredotočuju se samo na funkciju osoba u Crkvi, a ne i na njihovu važnost.

Autor knjige se osvrnuo i na često Franjino spominjanje zla u svijetu, te ga pitao gdje danas vidi zlo u svijetu.

„Jedno mjesto je ‘rodna teorija’“, odgovorio je Papa. „Želim odmah razjasniti da ne govorim o ljudima s homoseksualnom orijentacijom. Katekizam Katoličke Crkve poziva nas da ih pratimo i pružimo pastoralnu skrb toj našoj braći i sestrama“, dodao je.

Ipak, što se tiče same rodne teorije, rekao je kako ona ima „opasan“ kulturni cilj brisanja razlika između muškaraca i žena. Njome se želi „u korijenu uništiti“ Božji plan za ljudska bića: “raznolikost, različitost. Ona želi sve učiniti homogenim, neutralnim. To je napad na različitost, na Božju kreativnost i na muškarce i žene“, rekao je Papa.

Ivo Džeba | Bitno.net