Veliki kancelar Papinskog instituta Ivana Pavla II i predsjednik Papinske Akademije za život, nadbiskup Vincenzo Paglia, odgovorio je na kritike vezane za restrukturiranje instituta.

“Uspjet ćemo riješiti i prevladati brige i nejasnoće koje su se pojavile zbog obnove strukture Akademije, i, mogu dodati, njezinog sestrinskog entiteta, Instituta Ivana Pavla II”, rekao je Paglia ovog utorka na sveučilištu Loyola Marymount u Kaliforniji.

Podsjetimo, restrukturiranje instituta podignulo je veliku prašinu nakon što je 150 rimskih studenata potpisalo pismo u kojem su izrazili bojazan da će ukidanje katedre moralne teologije i smjena dugogodišnjih profesora monsinjora Livija Meline i vlč. Josea Noriega ugroziti misiju identitet instituta.

Studente je podržao i potpredsjednik instituta vlč. Jose Granados, kao i biograf Ivana Pavla II., George Weigl, koji u promjenama vide borbu protiv nauka iznesenog u Humanae Vitae.

Paglia je rekao kako se brige mogu nadvladati na čvrstom teološkom temelju, kojega je ocrtao papa Franjo ovoga siječnja u svome pismu upućenom Akademiji.

U tom pismu, navodi Paglia, papa je naveo misao vodilju Akademije: “Sve stvoreno je dovedeno u postojanje Božjom ljubavlju, tolikom dubokom da je u sebi obitelj, Otac, Sin i Duh Sveti, a ta je ljubav toliko plodna da je na zemlji stvorila obitelj koja ju odražava”.

Kancelar Instituta je naveo kako ta ustanova mora “sudjelovati u dijalogu sa svima”, te da lingvističke i kulturalne razlike , kao i različiti teološki i filozofski pristupu mogu uvjetovati načina na koji se pojedini predmeti predaju, pa i onda kada su temeljni za katoličku vjeru.

Pozvavši se ponovno na Svetog Oca, Paglia je istaknuo kako “Papa želi da Akademija i Institut prošire opseg svog promatranja te da se ne ograničavaju na specifične situacije etičkog, društvenog ili pravnog sukoba.”

Papa “želi artikuliranu antropologiju koja postavlja praktične i teoretske pretpostavke za ponašanje koje je u skladu s dostojanstvom ljudske osobe, te osigurati da ima sredstva kako bi kritički ispitala teoriju i praksu znanosti i tehnologije koja dolazi u doticaj sa životom, njegovim smislom i njegovom vrijednošću”, rekao je.

Zaključujući svoj govor, Paglia je istaknuo kako su mudrost i hrabrost ključni za misiju Akademije i Instituta, kako bi “razumjeli nasljedstvo svoje vjere s racionalnošću koja je dostojna čovjeka.”

“Zbog tog će razloga Akademija, i institut, bez napuštanja tradicije i dostignuća svojih osnivača, sudjelovati u dijalogu sa svima”, zaključio je Paglia.

Ivo Džeba | Bitno.net