Svaki dan, svaki sat događa se novo krvoproliće poput onog na Trgu Tiananmen. Svaki se dan u Kini dogodi 35 tisuća prisilnih pobačaja – tvrdi  Chai Ling, koja je dvaput bila kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir, a koja nažalost vrlo dobro pozna patnje na Trgu Tiananmen kao i dramu pobačaja. Kao studentica bila je glavna organizatorica prosvjeda na Trgu Tiananmen u kojem je sudjelovalo više od 100 tisuća studenata. Još se ni danas ne zna točan broj žrtava, ovisi o izvorima, od 400 do 10 tisuća mrtvih.
I ona je kao studentica iskusila dramu pobačaja, čak je tri puta morala ubiti svoje dijete. Pobačaj je bio normalna pojava.. Bila sam u kolegiju i začela sam, a nisam bila udana, tada su me izbacili iz škole, nisam imala posla i bila sam sasvim odbačena– ispričala je Ling.

Sada je majka troje djece i živi u izbjeglištvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Preselivši se u Ameriku, završila je visoke škole i vrlo je priznata poduzetnica, unatoč tome ne može se vratiti u svoju Kinu. Pokajala se za pobačaje a sve slobodno vrijeme posvećuje neprofitnoj zakladi ‘All Girls Allowed’ koju je ustanovila da se bori protiv kineske politike jednoga djeteta, pravog umorstva ženske djece selektivnim pobačajem i drugim sredstvima.

Vrlo su dobro poznate zastrašujuće statistike kineske politike jednog djeteta: četiri stotine milijuna prisilnih pobačaja u Kini u posljednjih trideset godina, znatan porast muškog stanovništva, izazvan odabirom muškog djeteta. Ling tvrdi da u svijetu sada nedostaje 160 milijuna žena ( ne samo u Kini, nego i u Indiji i drugim državama), zbog opredjeljenja za muško dijete i politike demografskog planiranja koju vode mnoge vlade. U Kini se na 100 ženske djece rodi 120 muške, a posljedica je toga manjak 37 milijuna žena i slijedom toga porast spolne trgovine koja prijeti miru i sigurnosti.

Prošlih je dana Chai Ling boravila u Rimu kao gost Zavoda Dignitatis Humanae; predstavljena je vatikanskim uglednicima i susrela se s bivšim predsjednikom Papinskoga vijeća Iustitia et pax kardinalom Renatom Martinom. Cilj je njezine zaklade širiti pravu istinu o kineskoj politici jednoga djeteta te pokrenuti međunarodnu zajednicu protiv okrutnih metoda koje rabi kineska politika, osim toga odgojem odraslih djevojaka i napuštenih djevojčica pomoći žrtvama te politike, materijalno pomoći ženama da se ne odaju prostituciji, a povrh svega slaviti Božje djelo koje dariva život, vrjednotu i dostojanstvo djevojčicama i majkama.

Dva vrlo važna događaja utjecala su na gospođu Ling: njezino obraćenje na kršćanstvo: izjavila je da osjeća Božji poziv da upozna cijeli svijet s istinom o pobačaju. Stoga je nakon rasprave u američkom kongresu o pobačaju i susreta sa zastupnikom Chrisom Smithom odlučila osnovati zakladu za širenje istine o pobačaju. Ona tvrdi da je od Smitha, nakon dugogodišnjeg „pranja mozga“ shvatila svetost života, a on joj je također pomogao da shvati „da je pobačaj strašno nasilje protiv živoga djeteta“.
Ona se nada da će širenje kršćanstva u Kini s vremenom zaustaviti užasnu praksu pobačaja. Crkva je u Kini vrlo žedna istine. Brojni misle da se pokretanjem masa moglo spasiti Kinu, ali to nije bio Božji plan. Bog će u prvom redu spasiti Kinu obustavom prisilnih pobačaja i umorstva ženskog stanovništva, što Ling naziva drugim Tiananmenom. Najžurnije je upoznati istinu o plitici jednoga djeteta, a preko odgoja će kineski narod upoznati Isusa – tvrdi Ling ističući snagu molitve, u kojoj vidi milosrdnog Isusa kako nam govori da kada učinimo grijeh kao da smo izdali voljenu osobu koja se neizmjerno skrbi za nas. Isus se ne ponaša kao strogi sudac: pogriješio si i ideš u pakao, nego mu je žao što griješimo. On prašta i pomaže nam da se pridignemo – istaknula je gospođa Ling.

Govoreći o svojem iskustvu na Trgu Tiananmen, rekla je da je nakon govora studentima u srcu osjetila nešto neopisivo. Tada nisam poznavala Isusa, vidjela sam smrt u oči, ali je nisam pobijedila. U srcu nisam imala mira ni radosti, bila je samo žalost, bol i strah, no svi smo bili svjesni da se imamo s nečim nepoznatim sučeliti. Kad sam završila govor na Trgu u srcu sam osjetila toplinu, osjećaj ljubavi prema kineskim vođama, vojnicima, ljudima koji su nas ubijali. Sada shvaćam da je Isus isto osjećao na križu – ustvrdila je gospođa Ling ističući da je već na Trgu osjećala neizrecivu moć, besmrtni duh, ali tada to nije znala opisati. Napokon, shvatila sam da je to bio Kristov duh. Od toga trenutka svaka stvar ima smisao – zaključila je gospođa Ling. (rv/bitno.net)