Kongres je otvoren slavljem mise u crkvi svete Marije Anđeoske – Porcijunkuli, koju je predvodio generalni ministar Reda fra Michael A. Perry.

Na početku radnog dijela Kongresa generalni ministar u svome je uvodnom izlaganju istaknuo da je potrebno ponovno otkriti identitet evanđeoskog života manjega brata, živjeti duboko osobno iskustvo susreta s Bogom živim u kontekstu evanđeoskoga bratstva, ići svijetom kao manji i hodočasnici i postajati instrumenti pomirenja i dijaloga, obnoviti u sebi i u drugima stalan proces obraćenja, te promicati među braćom nezasitnu želju za navješćivanje radosne vijesti.

Nakon toga braća iz raznih krajeva svijeta iznosila su iskustva svojih zemalja i provincija.

Generalni tajnik za formaciju i studije fra Vidal Rodríguez Lopez predstavio je rad šest kontinentalnih kongresa koji su održani od 2010. do 2012. godine, te je pokazao kako je na svima uočeno da je jedan od glavnih problema formacije u Redu pitanje osobne pratnje, što je onda i postalo temom Međunarodnoga kongresa.

Kongres se nastavlja kroz sljedeće dane, a tema osobne pratnje u franjevačkoj formaciji obrađuje se kroz biblijsku, antropološku, franjevačku dimenziju, dimenziju posvećenog života, teološku i sakramentalnu, te psihološku dimenziju.

Cilj je Kongresa ponuditi cijelome Redu smjernice i instrumentarij za osobnu pratnju u franjevačkoj početnoj i trajnoj formaciji. (ika/bitno.net)