Papinsko vijeće Cor Unum objavilo je neke podatke o pomoći Katoličke crkve u humanitarnoj krizi u Siriji. Katoličke su humanitarne organizacije, naime, za pučanstvo u toj zemlji i u susjednim predjelima, namijenile 72 milijuna dolara; osim toga, na terenu je 55 njezinih ustanova; zahvaljujući odaslanoj potpori, pomoć su primila 22 sirijska grada; a pomoć je podijeljena i izbjeglicama u Libanonu, Jordanu, Turskoj, Iraku, Cipru i Egiptu. Riječ je o podatcima prikupljenima do 9. listopada, zahvaljujući pregledu pomoći podijeljene u Siriji, ostvarenom nakon sastanka koordinacije katoličkih karitativnih tijelâ nazočnih u Siriji, koji je održan na poticaj Papinskoga vijeća Cor Unum 4. i 5. lipnja ove godine.

Katolička crkva, i lokalne Crkve nazočne na teritoriju – ističe se u priopćenju Papinskoga vijeća Cor Unum – od početka se krize, 2011. godine, zauzimaju u stalnom pružanju humanitarne pomoći pučanstvu pogođenom tragedijom unutarnjega rata u Siriji. Papa je Franjo s posebnom pozornošću pratio razvoj krize i rad karitativnih organizacija, koje je u prigodi spomenutoga sastanka primio u audijenciju. Pružanje pomoći sirijskom pučanstvu, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost – rekao je tada Sveti Otac – najizravniji je način za davanje prinosa pomirenju i izgradnji društva otvorenoga za sve različite sastavnice.

Do sada su teškoće u prikupljanju informacija o potrebama pogođenoga pučanstva, kao i razvoj političkoga i društvenoga stanja, pridonijeli povremenomu slanju pomoći, kao i mnogovrsnim oblicima potpore ustanovama nazočnima na terenu. Zbog toga je sastanak održan u lipnju bio prigoda za okupljanje aktivnih agencija, te za odluku o uspostavljanju ureda za koordinaciju informacija o humanitarnoj pomoći Katoličke crkve, kako bi se izbjeglo rasipanje uloženoga napora, i nedostatak usklađenoga pristupa. Vodstvo je povjereno Caritasu Bliskoga istoka i Sjeverne Afrike, sa sjedištem u Beirutu – istaknuto je među ostalim u priopćenju Papinskoga vijeća Cor Unum.

Izvor: Radio Vatikan