Članovi Hrvatske biskupske konferencije održali su izvanredno zasjedanje pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića 15. rujna u Duhovnom centru Oaza sv. Marije Krucifikse – Službenice Milosrđa u Splitu. Za novog generalnog tajnika HBK izabran je svećenik Varaždinske biskupije, docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i zamjenik pročelnika Odjela za komunikologiju istoga sveučilišta dr. Krunoslav Novak.

Pozdravljajući nazočne na početku zasjedanja nadbiskup Puljić posebno je pozdravio i uputio čestitke biskupima koji su u međuvremenu dobili nova imenovanja: mons. Dražen Kutleša za nadbiskupa koadjutora Splitsko makarske nadbiskupije i apostolskog upravitelja Porečke i pulske biskupije, mons. Petar Palić za mostarsko duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja Trebinjsko-mrkanske i Hvarske biskupije te mons. Milan Stipić za križevačkog biskupa.

U radnom dijelu zasjedanja najprije se pristupilo izboru novog generalnog tajnika HBK budući da je dosadašnji generalni tajnik mons. Petar Palić preuzeo upravljanje dvjema biskupijama u BiH.

Na zasjedanju je prihvaćen prijedlog splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića te je dano odobrenje Hrvatske biskupske konferencije da se za novu crkvu u Prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu može zatražiti titula „Basilica minor“.

Biskupi su se susreli i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom koji će zarediti mons. Antu Jozića, imenovanog nuncija u Bjelorusiji.

Tko je Krunoslav Novak?

Krunoslav Novak rođen je 15. studenog 1974. u Čakovcu. Nakon boravka u sjemeništu i završene Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu upisuje Katolički bogoslovni fakultet. Za svećenika Varaždinske biskupije zaređen je 27. lipnja 1999. godine u varaždinskoj katedrali.

Bio je aktivan u pastoralnim projektima za mlade te je tako inicirao i organizirao prva dva Križna puta mladih Varaždinske biskupije.

Od 2002. godine nalazi se na studiju u Rimu gdje pohađa studij komunikacijskih znanosti na Papinskom salezijanskom sveučilištu. Tri godine kasnije stječe magisterij iz područja znanosti društvenih komunikacija.

Nakon povratka u biskupiju radi na pokretanju Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije te njime upravlja do 2008. godine. Posebno se posvećuje formaciji mladih animatora s naglaskom na njihovim komunikacijskim i medijskim kompetencijama.

Godine 2008. varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak ponovno ga šalje u Rim na doktorski studij na Fakultetu znanosti društvenih komunikacija Papinskog salezijanskog sveučilišta. Doktorski studij uspješno završava 2012. godine.

Godinu kasnije kao postdoktorand započinje predavati predmete povezane s medijima i komunikacijama na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te sudjeluje u pokretanju Odjela za komunikologoiju. Na HKS-u također pokreće studentski pjevački zbor.

Godine 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti teologija i komunikacijske i informacijske znanosti te predaje predmete: Uvod u komunikologiju, Televizijsko novinarstvo, Televizijska produkcija, Fotonovinarstvo, Semiotika u medijima te Slika i film kao povijesni izvor. Od iste godine član je Etičkog povjerenstva KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Od 2020. služi kao zamjenik pročelnika Odjela za komunikologiju.

Krunoslav Novak sudjelovao je na raznim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje znanstvene i stručne članke te je recenzent članaka u teološkim i komunikološkim časopisima. Također je autor dva dokumentarna filma s misijskom tematikom: Madrecitas, Službenice milosrđa misionarke u Ekvadoru i Lica puna nade, te više dokumentarno-putopisnih reportaža. Bio je stručni savjetnik u produkciji filma Stepinac – Kardinal i njegova savjest.