Poštovani,

nastavno na raspravu koja je o praćenju zbrinjavanju i korištenju otpada od hrane i uspostavi Banke hrane u Republici Hrvatskoj, provedena na 59. sjednici Odbora za poljoprivredu, održanoj 7. travnja 2022. godine, na kojoj su sudionici rasprave ukazali kako se, zbog svrstavanja pučkih kuhinja, crkvenih i karitativnih udruga te drugih udruga civilnog društva u kategoriju poduzetnika, ograničava obavljanje njihove primarne djelatnosti, s obzirom da se navedene institucije većim dijelom financiraju iz donacija i nemaju vlastitih prihoda, svaki rast cijena energenata i režijskih troškova, koje su u obvezi platiti kao poduzetnici, utječe na obim pomoći koje pružaju krajnjim korisnicima, kojima je ista potrebna.

Ovim putem navodimo da je sukladno članku 3. stavku 1. točkama 41. i 42. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21) određeno je da je kupac iz kategorije kućanstvo – kupac koji kupuje električnu energiju za potrošnju u vlastitom kućanstvu, isključujući komercijalne ili profesionalne djelatnosti, odnosno da je kupac koji nije kućanstvo (kupac iz kategorije poduzetništvo) fizička ili pravna osoba koja kupuje električnu energiju koja nije za uporabu u njezinu vlastitom kućanstvu, uključujući proizvođače, industrijske kupce, mala i srednja poduzeća, poslovne subjekte i kupce na veleprodajnom tržištu. Isto tako, člankom 38. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 104/20, 80/21) određeno je da u kategoriju kućanstvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem koji kupuje električnu energiju za vlastitu potrošnju u kućanstvu, isključujući komercijalne ili profesionalne djelatnosti. U kategoriju poduzetništvo pripada obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem koji ne kupuje električnu energiju za korištenje u vlastitom kućanstvu. U slučaju obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem gdje se električna energija istovremeno koristi za potrebe kućanstva i za komercijalne ili profesionalne djelatnosti, obračunsko mjerno mjesto će se na zahtjev krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem razvrstati u kategoriju kućanstvo ili poduzetništvo. Obračunsko mjerno mjesto zajedničke potrošnje u zgradi u kojoj je više od polovine suvlasničkih dijelova u vlasništvu fizičkih osoba, pripada u kategoriju kućanstvo, u protivnom pripada u kategoriju poduzetništvo. S obzirom na navedeno, jasno je da trenutni zakonodavni okvir jasno određuje distinkciju između kupaca iz kategorije kućanstvo i kupca koji nije kućanstvo, na način da se veže kupovina električne energije za potrošnju u vlastitom kućanstvu.

Zaključno navodimo da ukoliko su pučke kuhinje, crkvene i karitativne udruge u okviru primjerice, župnih ureda ili samostana, dakle ako su takve udruge na istom obračunskom mjernom mjestu gdje se električna energija kupuje za potrošnju u vlastitom kućanstvu moguće je da se takve udruge smatraju kupcima iz kategorije kućanstvo, te se na taj način može smanjiti financijsko opterećenje za pučke kuhinje, crkvene i karitativne udruge, te druge udruge civilnog društva.

S poštovanjem,

Uprava za energetiku