Slavlje biskupskog ređenja imenovanog hvarskog biskupa mons. Ranka Vidovića bit će u Hvaru u subotu 22. svibnja u 10.30 u katedrali sv. Stjepana I., pape i mučenika.

Glavni zareditelj bit će splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić, a suzareditelji splitsko-makarski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj porečki i pulski mons. Dražen Kutleša te mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski i hvarski mons. Petar Palić.

Slavlju će prethoditi duhovna priprava, a zbog neizvjesnih epidemioloških prilika, biskupsko ređenje održat će se u skladu s odredbama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Kratki životopis novog hvarskog biskupa

Don Ranko Vidović rođen je 6. svibnja 1961. u Vidonjama od roditelja pok. Gabrijela i pok. Anđe r. Ćerlek. Nakon završene osnovne škole u Mliništu kod Metkovića, upisuje sjemenišnu gimnaziju u Splitu (1976. – 1980.). Nakon završene gimnazije upisuje Teologiju u Splitu kao bogoslov Splitsko-makarske nadbiskupije.

Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1986. u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Od 1986. do veljače 1988. vršio je službu župnog vikara u Župi sv. Mihovila ark. u Kaštel Kambelovcu. Zatim preuzima službu župnika Župe Gospe od Milosrđa u Splitu gdje ostaje do 2014. godine.

Potom je imenovan župnikom Župe Gospe od Otoka u Solinu te dekanom Solinskog dekanata. Osim toga, u više saziva bio je članom nadbiskupijskoga prezbiterskoga i pastoralnog vijeća.

Papa Franjo imenovao ga je 4. ožujka 2021. godine hvarskim biskupom.

Biskupski grb mons. Ranka Vidovića

Štit grba podijeljen je na tri vodoravna polja: crveno, srebrno i plavo. Ispod štita nalazi se biskupsko geslo: „Ecce mater tua“ – „Evo ti majke“ (Iv 19, 26), a oko štita simboli su dijecezanskog biskupa (prelatski šešir (galero) s vrpcom od dvanaest resa koje vise sa svake strane, u zelenoj boji i zlatni križ).

Biskupov osobni zaštitnik je sveti Ivan Pavao II. Stoga je i sam oblik štita preuzet iz njegova grba.

Hvarska katedrala, biskupski grb mons. Ranka Vidovića/Foto: Hvarska biskupija, IKA

U prvom, crvenom polju, prikazan je događaj s brda Kalvarije (srebrno polje) na kojem uz Isusov križ nalazimo Isusovu majku Mariju i apostola Ivana (zaštitnik biskupove obitelji) koji su prikazani u simbolima zlatnih osmerokrakih zvjezdica (taj oblik zvjezdice nalazi se na plaštu Gospe od Otoka u Solinu). Cijeli taj prizor nalazi se u polju crvene boje budući da je ona simbol ljubavi i potpunog davanja za drugoga.

Drugo, srebro polje, prikazuje brdo Kalvariju. Srebrna boja simbol je postojanosti, istine, čistoće i vjernosti. Budući da te vrijednosti nalazimo i na drvu križa i križ je prikazan u istoj toj boji. Krist je spasitelj i otkupitelj čovjeka, a svojom mukom i smrću oslobodio je čovjeka grijeha i smrti odabravši križ za spas svijeta. Po Kristu je križ postavljen kao znak za sve ljude. Križ stoji kao trajan podsjetnik da je biskup nasljednik apostola i da je, kao takav, pozvan propovijedati Krista raspetoga: „Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega“ (usp. Heb 12,2). Krist je apostolima i njihovim nasljednicima dao zapovijed i vlast da naučavaju sve narode i da ljude posvećuju u istini.

Treće, plavo polje, svojom bojom upućuje na rijeku Neretvu (biskupov rodni kraj), ali i na Jadransko more koje obavija otoke na kojima će biskup vršiti svoju službu i koje će biti trajan podsjetnik na Isusov poziv: „Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov“ (Lk 5, 4). Na ovom polju nalazimo još i prikaz Neretvanske lađe u srebrnoj boji, ali i zlatnu zvjezdicu koja se još jednom pojavljuje kao simbol Marije (Stella maris) budući da je život, ali i svećeničko poslanje biskupa bilo obilježeno Marijom koju prepoznajemo kao Zvijezdu mora, odnosnu kao Onu koja je uvijek Zvijezda vodilja na životnom putu, koja nam pokazuje put prema svome Sinu, Svjetlu svijeta (usp. Iv 8,12). Prikaz lađe upućuje i na Crkvu, shvaćenu kao lađu spasenja, koja zahvaljujući križu Gospodnjem plovi preko nemirnoga mora nošenog olujama koje Krist smiruje hodeći po moru (Mk 4,35-41; 6,45- 52).

Gledajući prikaz u štitu u cjelini, dobivaju se obrisi otoka na kojima će biskup vršiti svoju službu, ali i nacionalnih boja, čime se označuje pripadnost biskupa hrvatskom narodu. Također, Brač, Hvar i Vis prikazani su i u tri zlatne zvjezdice što je pak poveznica i sa dosadašnjim biskupom, odnosno simbol kontinuiteta u biskupskom poslanju.

Budući da je biskup u biskupski zbor uvršten za vrijeme pontifikata pape Franje i kako bi se pokazalo zajedništvo s njime i sa Apostolskom Stolicom, geslo je ispisano na istoj traci kao i na grbu pape Franje.

Grb je izradio vlč. mr. Tomislav Hačko, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.