Odgoj

Ustavni sud Republike Hrvatske 22. svibnja 2013. donio je odluku broj U-II-1118/2013 od 22. svibnja 2013. kojom je ukinuo Odluku o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama … te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja, kojeg je donio ministar znanosti obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je 1. lipnja 2013. da „otvara javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja“. Ministarstvo ističe da će javna rasprava trajati do 30. lipnja 2013. te poziva „sve učenike, učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje škola, kao i vijeća roditelja a i učenika te širu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i primjedbama pridonesu njegovu poboljšanju“.

Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije početkom lipnja 2013., usvojena je posebna poruka o Kurikulumu zdravstvenog odgoja , kojom biskupi pozivaju roditelje na uključivanje u javnu raspravu o nacrtu odluka i o predloženim sadržajima Kurikuluma zdravstvenog.
Oni su istakli: „Iskoristite svoje pravo i zauzmite se za cjelovitu sliku čovjeka, utemeljenu na vrijednostima koje ga štite i pružaju mu daleko više od bilo kojega trenutnog užitka. Četvrti modul Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, utemeljen na »Standardima spolnog odgoja u Europi« ne uvodi dijete u slobodu rasta i razvoja, u otkrivanje ljepote tijela sukladno njegovoj dobi i kršćanskim vrijednostima. Pristup spolnosti kakav se promovira u spornome modulu, prikriven ideologijom individualnosti, očit je korak prema osporavanju i dokidanju svega svetoga: najprije bračnoga zajedništva muškarca i žene kao vitalne stanice i prirodne kolijevke svakoga naroda.“ Biskupi naglašavaju da su i četvrti modul i »Standardi spolnog odgoja u Europi«, istrgnuti iz širega znanstvenog konteksta razvoja čovjeka te su pritom usredotočeni samo na obranu i služenje onim ideološkim i vrijednosnim smjernicama koje su ne samo protivne kršćanskoj viziji čovjeka nego i tako snažno naglašavanom »holističkom« pristupu spolnosti.

Zbog svega navedenog iznimno je važno što šire se uključiti se u javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenog odgoja.

[facebook]Želiš li čitati samo bitne informacije, klikni Like![/facebook]

Valja također naglasiti da je sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) i Smjernicama za primjenu Kodeksa iz studenoga 2010. kao i Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), Ministarstvo dužno nakon provedenog savjetovanja o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Dakle, Ministarstvo je dužno objaviti svaki mail, svaki sadržaj i ime svake osobe koja je sudjelovala u javnoj raspravi te izvijestiti javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Stoga, uključimo se u ovu javnu raspravu. Važno je da naša mišljenja s jedne strane budu argumentirana i branjiva a s druge strane u što većem broju. U suprotnom, ako budemo šutjeli, naša bi se šutnja mogla protumačiti kao slaganje s predloženim sadržajem čiji je IV. modul utemeljen na dokumentu Standardi spolnog odgoja u Europi a prema kojemu bismo djetetu od 0 do četiri godine, između ostalog, trebali pružiti informaciju o uživanju i zadovoljstvu kad se dira tijelo, odnosno o masturbaciji u ranom djetinjstvu.
Dakle, organizirajmo se i uključimo u javnu raspravu, a sve ono što se mailom pošalje bilo bi dobro poslati i potpisano putem pošte (premda to Ministarstvo nije tražilo). Bilo bi dobro da mišljenja bude što više i da ih šalju pojedinci, grupe, institucije i udruge građana.
Bitno je da se primjedbe i prijedlozi šalju na propisanom obrascu koji se preuzima ovdje.
Ministarstvo naglašava da se primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženome obrascu, neće razmatrati. Također je bitno da se te primjedbe upute na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-zdravstveni-odgoj@mzos.hr

Web stranica MZOS na kojoj je otvorena javna rasprava o Zdravstvenom odgoju: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12491&sec=1933
Ako Ministarstvo bude organiziralo javne skupove i okrugle stolove, bilo bi dobro na istima aktivno sudjelovati. Rasprave i okrugle stolove mogu organizirati i skupina građana i na iste pozvati predstavnike Ministarstva i Agencije kao i sve zainteresirane a zaključke s navedenih dostaviti Ministarstvu.
To je uvijek važno učiniti na propisan način, na traženom obrascu. U pitanju je budućnost naše djece i naše Domovine pa se stoga valja založiti i uključiti u javnu raspravu. Svaki glas (mail) je bitan.

Na internetskom portalu www.neslanovac.com može se pronaći i gotov prijedlog dopisa za javnu raspravu: http://neslanovac.com/novosti/iz-neslanovca/464-prijedlog-prigovora-na-kurikulum-zdravstvenog-odgoja

N.N. | Bitno.net