Foto: screenshot

Foto: screenshot

Nakon današnjega oproštaja od članova Kardinalskog zbora, papa Benedikt XVI. zadržao se i u kratkom razgovoru sa svakim od njih. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić za Hrvatski katolički radio otkrio je o čemu je razgovarao sa Svetim Ocem:

„Rekao sam mu: ‘Sveti Oče, hrvatski vjernici Vas prate stalno, a ovih dana molitvom i posebnom blizinom. Zahvaljujemo za sve što ste učinili za Crkvu, osobito za Crkvu u Hrvatskoj. Posebno Vam zahvaljujem za apostolski pohod Hrvatskoj u lipnju 2011. godine.’ Tada je Sveti Otac zastao i dva puta mi ponovio: ‘ Na osobit način čuvam i nosim u svom srcu susret s mladima na zagrebačkom Trgu!’ Ponovio je da je to bio susret zajedništva, šutnje i molitve. To je papa s takvim raspoloženjem rekao tako da se osjeća da je to iskustvo duboko u njegovom srcu. Možemo reći da je pozdrav Hrvatskoj uputio po ovom spomenu mladih sjećajući se što je s njima doživio u Zagrebu.“

Kardinal Bozanić zato je  ponosan na hrvatsku mladež: „Imam veliko pouzdanje u mlade i osjetio sam da to i papa nosi.“

Najavio je i da konklavama predstoje još sastanci kongregacija, a počinju idućega ponedjeljka, 4. ožujka: „To su sastanci kardinala gdje se razgovara o onome što čeka Crkvu, kakva je situacija u Njoj i što joj je potrebno u današnjici i sutrašnjici.“

Na kraju razgovora za HKR kardinal Bozanić zaključuje kako Crkva sada, završetkom pontifikata Benedikta XVI. ostaje obogaćena njegovim velikim pontifikatom: „Puno je dao Crkvi. I Crkva će od toga živjeti ne samo godinama, već i stoljećima. Možemo ponoviti riječi Svetog Oca od jučer: ‘Crkva je u stalnom rastu i živi. Ponekad se bojimo da se neke stvari umanjuju, ali se na drugoj strani iznenadimo kako Duh Sveti pred našim očima čini nove stvari’.“ 

Tanja Popec