Na 52. izbornoj skupštini Hrvatske redovničke konferencije, 15. listopada u Zagrebu redovnički poglavari i poglavarice izabrali su vodstvo Konferencije za sljedeće tri godine. Za predsjednika je potvrđen fr. Slavko Slišković, provincijalni poglavar Hrvatske dominikanske provincije, a za potpredsjednicu s. Gordana Igrec, provincijalna poglavarica zajednice Kćeri Božje ljubavi.

Skupština je između viših redovničkih poglavara izabrala četiri člana Vijeća Konferencije, a to su s. Marija Banić, vrhovna poglavarica zajednice Služavki Malog Isusa, s. Mariangela Galić, provincijalna poglavarica zajednice Službenica milosrđa, o. Dalibor Renić, provincijalni poglavar Hrvatske provincije Družbe Isusove i fra Milan Krišto, provincijalni poglavar Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Predsjednik Hrvatske redovničke konferencije fr. Slavko Slišković zahvalio je uime svih redovničkih zajednica dosadašnjim članovima Vijeća: s. Kseniji Leko, provincijalnoj poglavarici Hrvatske provincije Rimske unije Reda sv. Uršule i fra Ivi Martinoviću, provincijalnom poglavaru Franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Uz postupak izbora, u prijepodnevnom radu Skupštine, redovničke poglavarice i poglavari odlučili su podržati misijske projekte koje je prijavilo sedam redovničkih zajednica: Sestre Reda sv. Vasilija Velikog (Ukrajina), Službenice milosrđa (Ekvador), Kćeri Marije Pomoćnice (Madagaskar), Karmelićanke Božanskog Srca Isusova (Nigerija), Marijine sestre (Benin), Služavke Malog Isusa (Haiti) i Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije (Uganda).

U popodnevnom radu, na Skupštini se raspravljalo o Smjernicama za zaštitu djece i ranjivih odraslih osoba te o radu Povjerenstava Hrvatske redovničke konferencije: Povjerenstva za (pred)školski odgoj u ustanovama koje vode redovničke zajednice, Povjerenstva za medicinske sestre/braću, Povjerenstva za trajnu formaciju redovnica i redovnika, Povjerenstva za početnu formaciju redovnica i redovnika, Povjerenstva za promicanje duhovnih zvanja te Povjerenstva za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost.

Skupštini je nazočio gospićko-senjski biskup Zdenko Križić koji je predvodio i euharistijsko slavlje, dok je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio pisanim putem pozdrav svima okupljenima na Skupštini.

Ovogodišnja Skupština je, zbog pandemijske situacije uzrokovane koronavirusom, trajala samo jedan dan i nije bila u zajedništvu s Konferencijom viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine. Skupštini također nisu nazočili niti predstavnici KORUS-a (Konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica Slovenije).