Franjo

Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu već nekoliko godina posjeduje svoju internetsku stranicu na adresi www.franjevci-split.hr. Nedavno je broj posjetitelja stranice prešao milijun. Ovaj mjesec stranica već broji 18.520 posjetitelja, a do sada stranicu su posjetili 1,020.575  posjetitelja. Ova internetska stranica već duže vremena dnevno broji više od  tisuću ulaza što je više od očekivanoga. Neki od razloga velike posjećenosti internetske stranice jesu ti da donosi vijesti i izvješća o događajima, idejama i osobama; omogućuje pristup crkvenim, provincijskim i duhovnim izvorima; ima mogućnost  prevladati udaljenosti i osamljenost; omogućuje  predstavljanje provincije u javnosti kroz život i rad; donosi najave i  programe u Provinciji; obogaćuje, ne samo franjevce, nego i  sve druge posjetitelje.

Internetska stranica Provincije, osim navedenog, pokušava doprinijeti širenju franjevačke poruke, kao i života i rada franjevaca. Biti u javnosti znači predstavljati svoj život i rad. Stranica, također, služi povezivanju i suradnji među franjevcima, kao i bržem komuniciranju. Današnji oblik provincijske internetske stranice, koji se nalazi  na adresi www.franjevci-split.hr, ostvaren je u prosincu 2009. god. zaslugom nekoliko fratara  koji su već imali iskustva u radu  s računalom i radom na župnim web-stranicama.

Internetska stranica Provincije podijeljena je na tri stupca. Lijevi stupac podijeljen je na sedam sekcija, a svaka sekcija na više kategorija. U prvoj sekciji  pod naslovom “O nama” mogu se pronaći podaci o povijesti, članovima i samostanima Provincije. “Odgojne ustanove” je druga sekcija koja sadrži sljedeće kategorije:  Postulatura,  Sjemenište,   Gimnazija, Novicijat,  Franjevački klerikat i  Katolički bogoslovni fakultet (KBF). Treća sekcija “Pastoralno djelovanje” posvećena je župama, Franjevačkoj mladeži (Frama), Franjevačkom svjetovnom redu (FSR), Caritasu, seminarima i predavanjima i radu oko duhovnih zvanja. Četvrta sekcija sadrži kategorije koje se odnose na slugu Božjega o. fra Antu Antića. Peta sekcija sadrži kategorije koje se bave  izdavaštvom:  Vjesnik Provincije, Služba Božja,  Marija,  Kačić,  Fra Rafo Kalinić, Župni listovi i Razna izdanja. Cilj je što više potpunih izdanja postaviti na stranicu da se mogu pročitati i/ili ispisati.

Šesta sekcija nosi naslov “Riječ i život” koja donosi pobožnosti, molitve, propovijedi i prigodna događanja. Sedma sekcija uključuje kratku povijest i spise sv. Franje Asiškog, povijest Reda, Pravilo i Konstitucije Reda Manje braće, dokumente i duhovnu misao. U drugom, središnjem stupcu, objavljuju se događanja i vijesti uglavnom iz Provincije, ali i povremeno iz Generalne kurije Reda, Splitsko-makarske nadbiskupije i opće Crkve. Svi su događaji uglavnom popraćeni i riječju i slikom (slikama).  Treći (desni) stupac sadrži najave, aktualna događanja i arhiv. Posebnu brigu posvećujem arhivu stranice koji je podijeljen na godine i mjesece radi lakšeg pronalaženja već objavljenih članaka. Fra Frano Doljanin OFM – urednik provincijske internetske stranice iz Splita rekao je sljedeće: “Uređujući ovu provincijsku stranicu kroz dvije godine, uvjerio sam se da je svakodnevno potrebno ažurirati stranicu; jer stranica neće biti zanimljiva i privlačna njezinim posjetiteljima. Međutim, za svakodnevno ažuriranje potrebna je velika ljubav prema ovom radu. Dobiti informacije, riječi ili slike, da bi bili objavljeni na internetskoj stranici, zahtijeva strpljivost i upornost.”

Francisko Pavljuk | Bitno.net