Hrvatski kapucin sluga Božji fra Ante Tomičić uskoro bi mogao biti uzdignut na čast časnog sluge Božjega, objavila je Generalna postulatura Reda manje braće kapucina.

Kongregacija za kauze svetaca uvrstila je u kalendar diskusiju o kauzi za slugu Božjega Antu Tomičića, OFMCap., zavjetovanog brata hrvatske provincije za 13. prosinca 2022.,  objavio je generalni postulator fra Carlo Calloni u dopisu provincijalu Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Juri Šimiću od 7. svibnja ove godine.

Generalni postulator izražava nadu “da će kauza za našega subrata Antu dobiti pozitivan sud savjetnikâ teologâ i tako nastaviti svoj iter do njegova proglašenja časnim slugom”.

Ante Tomičić rodio se u Ričicama 19. ožujka 1901. U novicijat je stupio 20. studenog 1920. Doživotne zavjete položio je u Splitu 11. veljače 1925. Tijekom 22 godine obavljao je službu sakupljača milostinje za svoju subraću, za školovanje mladih kandidata i za gradnju kapucinskih crkvi i samostana. U Rijeku je došao 5. rujna 1947. i ostao do 25. studenoga 1981. godine kada je preminuo na glasu svetosti. Postupak za proglašenje blaženim i svetim pokrenut je 2005. Dijecezanski proces za proglašenje blaženim sluge Božjega fra Ante Josipa Tomičića završen je 9. veljače 2014.

Opširnu biografiju fra Ante Tomičića može se pročitati na mrežnim stranicama Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.