Državni zavod za statistiku (DZS) danas je objavio službene rezultate Popisa stanovništva 2021. za nekoliko kategorija, među kojima su bili narodnost te vjera.

Prema tom popisu broj katolika u Hrvatskoj smanjio se u odnosu na popis iz 2011. godine te sada iznosi 3 057 735 ili 78,97%.

Bitno.net brzo je uočio nelogičnosti u samom popisu na kojem su se odvojeno prikupljali podaci o osobnoj vjeri te pripadnosti vjerskoj zajednici. Pritom je glavna točka prijepora rubrika “Ostali kršćani” koja obuhvaća 186 960 osoba ili 4,83% stanovništva (što čini ogroman skok u odnosu na popis iz 2011. gdje ih je bilo samo 0,3%). Kako smo objasnili u ranijem tekstu, u tu skupinu ubrojeni su i oni koji su se deklarirali kršćanima, ali su pod vjersku zajednicu stavili da pripadaju Katoličkoj Crkvi (ukratko, katolici). Prema podacima DZS-a, koje su potvrdili u odgovorima na naš upit, oni čine veliku većinu rubrike “Ostali kršćani”.

Jedan broj za katolike drugi za pripadnike Katoličke Crkve

Iz glavnog nacionalnog tijela za statistiku pojasnili su nam i kako će podaci za pripadnost vjerskoj zajednici biti naknadno objavljeni. To u praksi znači da ćemo uz kršćane koji su se deklarirali kao pripadnici Katoličke Crkve moguće imati i katolike koji su se deklarirali kao pripadnici neke druge crkvene zajednice ili koji ne pripadaju niti jednoj vjerskoj zajednici.

Ukratko, u popisu stanovništva, prema onome što se da iščitati iz odgovora DZS-a, imat ćemo različite podatke za broj katolika i za broj pripadnika Katoličke Crkve.

Tako bi, npr., u općini Pojezerje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u kojoj je prema popisu iz 2011. živjelo 99,29% katolika (dok sada živi njih 32,03% uz 67,44% “ostalih kršćana”), prema novim podacima mogli istovremeno imati trećinu vjernika katolika i više od 90% pripadnika Katoličke Crkve.

Što se tiče ostalih upita, iz DZS-a su naveli da se podaci o vjeri ne validiraju s drugim podacima. Također, saznali smo i da broj grkokatolika u Hrvatskoj iznosi 3 701.

Niže možete pročitati cjelovite odgovore koje su iz DZS-a poslali na naš upit:

1. Jesu li u rubriku “Katolici” ubrojene sve osobe koje su se na pitanje o vjerskoj zajednici izjasnile da pripadaju Katoličkoj Crkvi? Ako ne, koliko iznosi točan broj i postotak onih koji su se izjasnili pripadnicima Katoličke Crkve?

Državni zavod za statistiku objavio je službene rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva što je jasno komunicirano s javnošću.

U skladu s člankom 10., stavak 3. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. propisano je da se osobe mogu slobodno izjasniti o vjerskoj pripadnosti. Pitanje o vjeri bilo je potpuno otvoreno pitanje na koje se osoba mogla slobodno izjasniti sukladno odredbama Ustava RH (članak 17.).

U fazi samostalnog popisivanja, osobe su slobodno upisivale odgovor na ovo pitanje. U fazi terenskog popisivanja popisivač ni u kojem slučaju nije smio sugerirati odgovor na ovo pitanje niti komentirati odgovor, nego upisati točno onako kako je ispitanik odgovorio na pitanje.

Podaci o broju katolika koje je objavio Državni zavod za statistiku odnose se na osobe koje su se slobodno izjasnile kao katolici. Podaci o broju ostalih kršćana odnose se na osobe koje su se slobodno izjasnile kao kršćani. Budući da se na ovo pitanje osoba mogla slobodno izjasniti, odgovori se bilježe upravo onako kako se osoba slobodno izjasnila. Podaci o vjeri se ne validiraju s drugim podacima (naglasci Bitno.net) ili podacima iz administrativnih izvora jer bi se na taj način utjecalo na odgovor ispitanika koji se slobodno izjasnio.

2. Koliki je točan broj onih iz rubrike “Ostali kršćani” koji su se na pitanje o vjerskoj zajednici izjasnili da pripadaju Katoličkoj Crkvi?

U Ostale kršćane (186.960) uključeno je 96,47% osoba koje su se na pitanje o vjeri izjasnile kao kršćani, od čega se na pitanje o vjerskoj zajednici 87,26% ispitanika izjasnilo da pripada Katoličkoj Crkvi (naglasci Bitno.net), njih 0,84% izjasnilo se da pripada Srpskoj pravoslavnoj Crkvi u Hrvatskoj, dok se manje od 0,50% ispitanika pojedinačno izjasnilo da pripada ostalim vjerskim zajednicama. Državni zavod za statistiku naknadno će objaviti podatke o pripadnosti vjerskoj zajednici (naglasci Bitno.net)

3. Na društvenim mrežama (osobito Twitter) objavljene su snimke zaslona ranije verzije službene Excell tablice s popisom prema gradovima i naseljima u kojoj stoji da katolika u Hrvatskoj ima 3 238 001 ili 83,63%. Kako to komentirate?

Državni zavod za statistiku objavio je u 11 sati službene rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva prema kojima se u Republici Hrvatskoj 3.057.735 stanovnika izjasnilo katolicima.

4. Postoje li podaci za ukupan broj grkokatolika, tj. katolika istočnog obreda koji pripadaju Katoličkoj Crkvi, u Hrvatskoj i ako da, koliko on iznosi?  

Na pitanje o vjeri 3 701 osoba se izjasnila kao grkokatolik.

Demograf: Zakazali su popisivači, instruktori ili kontrolori

Demograf prof. dr. sc. Roko Mišetić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta također vidi nelogičnosti u popisu, navodeći kako je rubrika “Ostali kršćani” u odnosu na 2011. doživjela porast od čak 1342,5 %.

“Za razliku od ranijih popisa, prošlogodišnji popis imao je osim pitanja o vjeri i pitanje o pripadnosti vjerskoj zajednici”, ističe Mišetić, dodajući kako su u nekim mjestima zakazali oni koji su popis provodili.

“Očigledno su kod Popisa 2021. u nekim administrativno-teritorijalnim jedinicama zakazali popisivači, instruktori ili kontrolori jer se u ranijim popisima u kategoriji vjera za kršćane trebalo upisati katolik, pravoslavac, protestant, Jehovin svjedok itd., a ne jednostavno kršćanin. To podrobnije pokazuju rezultati za neke gradove i općine, pa je tako u Gradu Ludbregu 2011. bilo 7 ostalih kršćana, a 2021. čak 1610 što čini 19 % ukupnog stanovništva. U Općini Molve 2011. iskazano je 5 ostalih kršćana, a prošle godine 693 čime njihov udio iznosi 39,2 % ukupnog stanovništva.”

“Što tek reći za općinu Pojezerje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje je 2021. bilo 636 „ostalih kršćana“, a deset godina ranije niti jedan. Moglo bi se na taj način nabrojiti čitav niz gradova i općina”, zaključio je Mišetić.