*Naš portal uočio je neke nelogičnosti oko broja katolika u Popisu stanovništva 2011. Detalje o tome možete pročitati u tekstu Popis stanovništva: Broj katolika nije točan, evo zašto

Državni zavod za statistiku objavio je danas konačne rezultate popisa stanovništva koji je proveden 2021. godine. Rezultati, tako, pokazuju da se broj katolika u posljednjih deset godina smanjio.

Naime, prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78,97%, pravoslavaca 3,32%, muslimana 1,32%, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%, dok se 1,72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Na posljednjem popisu stanovništva, onom iz 2011. godine, katolika je bilo 86,28posto.

Također je pao i broj pravoslavnih vjernika, s 4,44 na 3,32 posto, dok je porastao broj agnostika, skeptika i ateista. Naime, agnostika i skeptika je sada 64 961, a onih koji nisu vjernici ili su ateisti je 182 188, odnosno 4,71 posto stanovništa Hrvatske.

Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od čega 1 865 129 muškaraca (48,17%) i 2 006 704 žene (51,83%). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413 056 osoba ili 9,64%.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30%. Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0,33%, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0,58%.

Prema materinskom jeziku, 95,25% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1,16% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1,00%.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24% ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0,74% ili 28 784.