Izvješće koje je sastavilo UN-ovo Visoko povjerenstvo za ljudska prava odnosi se na ”diskriminaciju  i nasilje nad pojedincima zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta”.

Novo izvješće UN-a otvara put onima koji, unutar struktura koje se u UN-u bave ljudskim pravima, nastoje promovirati i poticati prava osoba koje se definiraju međunarodnim akronimom LGTB (lezbijke, gay, transseksualne i biseksualne osobe).

Izvješće, na svojih 25 stranica, uzima u obzir tipične situacije u kojima su pojedinci diskriminirani zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. No, ide dalje od poziva na sprječavanje nasilja nad LGTB individualcima, te se u izvješću poziva na priznavanje potpuno novih prava, naglašavajući kako bi u protivnom to bila diskriminacija.

U izvješću se navodi da se ”kriminalizacijom privatnih homoseksualnih činova krše prava pojedinca na privatnost i nediskriminaciju,  te se time krše međunarodna ljudska prava.”

Izvješće dalje tvrdi da prema međunarodnom pravu ”nevjenčani homoseksualni parovi imaju jednaka prava kao i heteroseksualni parovi koji nisu u braku”, te se poziva članice da ”omoguće pravno priznanje željenog spola transseksualnih osoba”.

Iako gay aktivisti smatraju ovo izvješće revolucionarnim, u stvarnosti ono ne daje nikakav pravi napredak za prava LGTB osoba. Ove nove tvrdnje nemaju nikakve osnove u međunarodnom pravu te doneseno izvješće zapravo ne može unaprijediti LGTB prava jer nije obvezujući dokument.

Izvješće je, međutim, značajno barem u povijesnom smislu budući da nikada nije bilo sistematičnog izlaganja LGTB prava u okviru sustava Ujedinjenih naroda.

Vijeće za ljudska prava ponovno će sagledati izvješće u ožujku ove godine, te tada može odlučiti o pokretanju novih inicijativa za ostvarivanje LGTB prava unutar UN-ovih struktura za ljudska prava.

Za Bitno.net: I.V.