Zagovorna mreža za Hrvatsku, osluškujući potrebe vremena i kao odgovor na poticaje koje nam Gospodin stavlja na srce, u ponedjeljak 29. 11. kreće s molitvenom inicijativom Posvete Isusu po Mariji prema sv. Ljudevitu Monfortu.

Poziv na molitvu svim vjernicima na priključenje ovoj molitvenoj inicijativi u pismu je uputo pater Mihovil Filipović.

Ljubljeni u Kristu!

U sadašnje vrijeme susrećemo se s mnogim nevoljama koje su sustigle ljude diljem svijeta, kao i naš narod i domovinu, a ova posveta snažna je Nebeska zaštita za sve one koji se predaju Isusu po Mariji.

Stoga sve vas pozivamo na Posvetu Isusu Kristu po Mariji prema sv. Ljudevitu Montfortskom u trajanju od 33. dana.

Prvi dan započinje u ponedjeljak 29. 11. 2021., a završava 1. 1. 2022. na blagdan sv. Marije Bogorodice.

Posvetnu molitvu i meditaciju za svaki dan možete pratiti putem aplikacije Telegram na kanalu “Posveta Isusu po Mariji“.

“Čista Božja ljubav neka vlada u našim srcima”, tako je započinjao sv. Ljudevit Monfortski u mnogim svojim pismima duhovnim kćerima koje je vodio k svetosti. Ta čista Božja ljubav treba nas voditi do potpune slobode u Bogu, koju su sveci živjeli predano i radosno. Taj stupanj slobode sveti Ljudevit naziva “sveto ropstvo ljubavi”.

Priprava za posvetu tijekom 33 dana, prvi je korak koji želimo učiniti u ovom vremenu kad nam je sloboda ugrožena. Dakle, put posvete traje cijeli naš život, baš kao i poziv da budemo kršćani – svjetlo i sol u ovome svijetu, tj. autentični svjedoci Isusa Krista.

Neka nam ovo vrijeme Došašća bude prilika da se pripravimo za Božje rođenje u našim srcima i našim obiteljima, po posveti Isusu u Mariji da, poput sv. Ivana apostola, primajući Mariju u svoj život, dobijemo sigurnost našeg sjedinjenja s Isusom, u kojega je Bog stavio svu puninu od koje svi primamo milost na milost.

Braćo i sestre, neka nam ovaj “ljubljeni Isusov učenik”, i Sveti Ljudevit budu zagovornici u pripravi za posvetu.

Neka nam ovo vrijeme s Marijom bude milosno, u slijedu svih onih milosti koje želimo okruniti potpunim predanjem Isusu po Mariji, i tako umnožiti one “darove” koje smo dobili na krštenju donoseći plodove: veću slavu Božju, dobro našeg naroda i vlastito posvećenje.”

Vaš brat u Kristu i Marijin sin pater Mihovil Filipović