Pro-life ekipa iz Kanade Choice42, čije smo duhovite video priloge već objavljivali, ima i novi uradak. U njemu na duhovit način progovara o tragičnim dvostrukim mjerilima koja ljudi imaju kada je u pitanju pobačaj. Pogledajte video do kraja.