GK

V.d. direktor Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić istaknuo je da su ti tekstovi kad su se pojavljivali bili puno više od novinskih komentara. Privlačili su pozornost i u crkvenim i u društvenim redovima. Bilo je to značajno razdoblje za Crkvu, jer je doživljavala entuzijazam, a upravo tomu su pridonosili i komentari Glasa Koncila jer su promicali, tumačili pa kad je trebalo i branili koncilske stavove, nove poglede na život i djelovanje Katoličke Crkve, rekao je mons. Miklenić.

Urednik četveroknjižja teolog i novinar Glasa Koncila Tomislav Vuković istaknuo je kako ono sadrži 658 pisanih tekstova od 1968. do 1990., točnije 20. svibnja, dakle nekoliko dana prije konstituiranja prvog višestranačkog sabora u Republici Hrvatskoj, čime je simbolički označen pad komunizma. U početku nepotpisanih komentara autori su bili Pavlinić i Kustić, a kasnije potpisanih suradnici Duda, Bajsić, kardinal Kuharić i dr.

“Budući da je Glas Koncila izravan plod Drugoga vatikanskog koncila, posve je razumljivo da su komentari promišljali novu crkvenu i društvenu stvarnost s motrišta objavljenih koncilskih konstitucija, dekreta, deklaracija. Širok je spektar tema, jer su oni zadirali u doslovce sve segmente crkvenog i društvenog života”, pojasnio je Vuković. “Mogli bismo reći, komentari Glasa Koncila su prerekli Drugi vatikanski koncil u novinarski oblik. Autori komentara otvoreno su reagirali i na sve negativne pojave u društvu, što im je u ondašnjoj stvarnosti priskrbilo isključivo negativno obilježje i nekoliko zapljena”, pojasnio je Vuković, uputivši i na posebnu zanimljivost komentara u kojima se polemizira s onodobnim ideološkim čistuncima, čuvarima društvenog poretka koji su po partijskoj zadaći napali Crkvu iz svih vrsta oružja ne mareći nimalo na ljudske slobode, prava, ljudsko dostojanstvo.

O mjestu i ulozi Glasa Koncila, pa slijedom toga i komentara u specifičnom povijesnom razdoblju govorio je povjesničar dr. Miroslav Akmadža s Hrvatskog instituta za povijest. Novinar, komunikolog i teolog dr. Ivica Šola sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku govorio je o komentarima iz pozicije čitatelja.

Na kraju predstavljanja okupljenima se obratio i don Živko Kustić, koji je govoreći o nastanku komentara i Glasa Koncila uopće rekao “mi smo živjeli i radili, nismo imali teoriju što ćemo raditi. Nama je život Crkve, naroda i neprijatelja uz nas svaki dan nametao što nam je činiti. A osnovno je bilo, vjernost Evanđelju i svome narodu”.

Tijekom predstavljanja ulomke iz knjiga čitao je Tomislav Baran. U glazbenom dijelu sudjelovao je duo violina Ankica Šoša i Lana Adamović, a program vodila Ines Ćurković.

Predstavljanju su uz suradnike, prijatelje i čitatelje Glasa Koncila, nazočili i generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije mons. Enco Rodinis, provincijal Hrvatske dominikanske provincije fr. Anto Gavrić te rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić.

Izvor: IKA