Povela se javna rasprava o kontracepciji. Dosta se toga iskristaliziralo, ali pitanje nepravilnih ciklusa sve ruši u vodu. Dr. Lisec kaže da Billingsova metoda pokriva i nepravilne cikluse, ali nije opisao kako. Stoga Vas pitam, što Crkva kaže o prirodnom planiranju kod nepravilnih ciklusa.

Konačno mogu definirati kamen spoticanja u raspravi: služi li bračni čin samo rađanju ili još nečemu? Neki Billingsovu metodu smatraju onanizmom. Ja i istomišljenici to smo pitanje preokrenuli u: »Mora li se izbjegavati odnos u neplodne dane?« Ipak, ima li egzaktnih pokazatelja da odnos nije samo radi rađanja? Neki citiraju »Casti connubii«.

Tim se pitanjima pridružilo i sljedeće: je li »pilula drugoga dana« zaista abortivna. Kakva je razlika između te pilule i obične kontraceptivne pilule? Mnogi rabe tu pilulu drugoga dana jer je smatraju sigurnijom. Drugi čvrsto tvrde da je ta pilula abortivna i stoga se njome izvode mnogi pobačaji.

Možete li nam malo pojasniti ova pitanja? Mi smo oženjeni katolički vjernici, još mladi parovi. Želimo živjeti po točnom nauku Crkve jer nam je stalo ne samo do toga da izbjegnemo teške grijehe, nego da živimo mirne savjesti u milosti Božjoj i da vedro odgajamo djecu: da im znamo odgovoriti kad nas upitaju.

Zahvalan sam za tri pitanja koja ste nanizali. O svima trima nisam samo jedanput pisao na raznim mjestima, a imao sam ih i kao predmet predavanja mladima i studentima isto tako više puta. Stvari su takva sadržaja da se neki detalj u odgovoru vrlo lako ili prečuje ili pregazi pa ključna riječ ili kratka rečenica nije našla u čitatelju ili slušatelju onaj odjek koji je pisac ili govornik želio postići. Odgovori su nerijetko, zbog uska prostora u časopisu dodijeljena takvim pitanjima, zgusnuti i sažeti. Može se, mimo nakane, i ovoga puta dogoditi isto pa zato molim drage čitatelje da imaju hrabrosti ponovno pitati (poštom ili elektroničkim putem) dok stvari ne budu toliko jasne koliko mogu biti. Ponavljam i ovoga puta: moralno-duhovni život nije matematika kao 2 x 2 = 4. Zdrav razum (= filozofija) i vjera na temelju Božje objave (= teologija) daju nam ne apsolutnu, nego moralnu istinu. Ona je dostatna. Na njoj je utemeljen naš humani i vjersko-moralno-duhovni život, naše spasenje i posvećenje.

1. Nepravilni ciklusi. Oni su zaista ozbiljan problem. Nastaju redovito zbog stresova, pretrpanosti poslovima, hitnjom, tjeskobom i napetošću, uporabom kontraceptiva, nervozom i psihičkim problemima, osim fizičkih i bioloških, koji imaju izvor u samomu organizmu. Pojavljuju se u neko doba pa ostaju na kraće ili dulje razdoblje.

Mogu se liječiti na trostruk način:

a) Ženinom pažnjom prema sebi, svojemu radu i ponašanju, a u smirenosti svega onoga što negativno djeluje napsihofizički život; sve to koliko je moguće treba izbjegavati, uravnotežiti, smireno primati, ne isključujući trijezno svladavanje, žarku molitvu, mudru apstinenciju u strpljivu čekanju i disciplini i znati ocijeniti optimalan trenutak.

b) Uporabom lijeka s dvostrukim učinkom, prema Humanae vitae, 15: »Crkva ne smatra nedopuštenim upotrebu načina liječenja, koji su potrebni za liječenje bolesti tijela, pa i ako bi odatle nastalo, makar predvidivo, sprečavanje plodnosti, pod uvjetom da to sprečavanje ni iz kojeg razloga ne bude izravno namjeravano.« Naime, lijek je kontraceptivna pilula koja ima dva učinka: sređivanje ciklusa i sprječavanje plodnosti. Izravno se namjerava samo sređivanje ciklusa, tj. ozdravljenje, a sprječavanje plodnosti se ne namjerava, nego se podnosi. Prema profesionalcima (liječnicima ginekolozima) liječenje može trajati 2–3 mjeseca.

c) Sveučilišna klinika Gemelli u Rimu ima odjel za liječenje nepravilnih ciklusa. Uostalom, upitajte dr. Liseca za daljnji liječnički savjet. Preporučujem upoznati se i sa »simptoterminalnom metodom«, odlično prikazanom u knjizi liječnice Ružice Martinović-Vlahović, Prirodno planiranje obitelji, razna izdanja, FTI, Zagreb.

2. »Služi li bračni čin samo za rađanje…?« Ili: »Mora li se izbjegavati odnos u neplodne dane?« Odgovor:

a) Gaudium et spes, 50: »Brak nije ustanovljen samo za rađanje djece.« Bračni čin, iako uvijek mora biti otvoren rađanju (HV 12 i 14), nije samo za rađanje.

b) Casti connubii (DS 3718): »Ne može se reći da rade protivno naravnog reda oni supruzi koji se služe točnim i prirodnim svojim pravom, iako se zbog naravnih, vremenskih i drugih defektivnih razloga iz toga ne može roditi novi život.«

Najjasniji je u tome Pavao VI., u Humanae vitae, 16: »Crkva uči da je dopušteno voditi računa o prirodnim mijenama, koje su imanentne moćima rađanja, te imati ženidbeni odnos samo u neplodnim razdobljima (…), ako iz opravdanih razloga daljnje rađanje djece nije poželjno, dok se opet njime koriste u neplodnim razdobljima radi iskazivanja svoje ljubavi i očitovanja uzajamne vjernosti. Takvim postupkom oni daju dokaz uistinu i u svemu ispravne ljubavi.« Dakako, ima uvijek supruga koji se zbog vjerskih razloga u neka neplodna vremena uzdržavaju od odnosa (u adventu, korizmi, kada od Boga žele izmoliti posebne milosti…).

3. Pilula drugoga dana je abortivna: teško grješna. To je prava pobačajna tehnika koja po mehanizmu radnje nema ništa zajedničko s običnom »kontracepcijom«. Kemijski joj je sastav 20 do 30 puta jači, čime u majci uzrokuje revoluciju, takav hormonalni poremećaj koji ne dopušta djetetu živjeti. Uzima se u plodnim danima unutar 72 sata od spolnoga odnošaja kojim je dijete začeto. Ponovno se uzima nakon 12 sati. Zbog hormonalne oluje uzrokovane u majčinu organizmu djetetu nije moguće ugnijezditi se (= naći posteljicu) u majčinoj utrobi, zato umire i biva izbačeno, o čemu majka i ne zna. Taj kemijski preparat uzrokuje u ženi negativne učinke: stvara mučninu, povraćanje, opće loše osjećanje i klonulost, a najvažnije (!)uzrokuje poremećaj mjesečnih ciklusa.

Ako do začeća nije došlo, onda ta pilula priječi začeće (= u tomu je smislu »kontraceptivna«).

Ako se uzima u neplodnim danima, onda priječi ovulaciju (= svakako udarac na ženski organizam).

Preuzeto iz knjige p. Ivana Fučeka, Vjerovati – živjeti. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.