Zaštiti nas svojom desnicom
Sad primi našu molitvu:
i ove noći čuvaj nas,
udijeli mir nam spokojan
da slatki san sad usnimo.
Dok tako snili budemo,
nek srce za te bdije nam,
a svojom vjernom desnicom
zakrili svoje vjernike.
Sva slava Ocu višnjemu,
i tebi Kriste, Spasu naš,
sa Duhom, našom utjehom,
i sad i vječnost čitavu. Amen.

Molitva je preuzeta iz molitvenika “YOUCAT – molitvenik za mlade”, o kojem više možete saznati na poveznici ovdje.